Telefon:  882 122 666    538 447 596

W dniu 1 marca br. weszła w życie pierwsza, a zarazem niezwykle kompleksowa i obszerna, nowelizacja rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. Nowelizowany akt prawny zawiera przepisy dotyczące konstruowania i redagowania ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego (uchwał).


Stanowienie uchwał będących aktami prawa miejscowego jest jedną z kluczowych kompetencji rady gminy rady powiatu. Dotyczą one szeregu dziedzin życia społecznego a prawidłowość ich podjęcia oraz zgodność z przepisami wyższego rzędu podlega zarówno kontroli i nadzorowi ze strony wojewody jak i może być przedmiotem postępowania przed sądami administracyjnymi.


W toku szkolenia przedstawione zostaną takie takie aspekty jak wprowadzenie nowej kategorii przepisów („przepisy epizodyczne”), nowej jednostki redakcyjnej („podwójne tiret”), opisywanie sposobu redagowania przepisów dotyczących kar pieniężnych czy też zasady grupowania paragrafów w jednostki systematyzacyjne. Ponadto przedstawione zostaną zagadnienia legislacyjne o charakterze podstawowym, kluczowe dla prawidłowego zredagowania aktu prawnego. Wiele miejsca poświęcono tym technikom legislacyjnym, których zastosowanie sprawia problemy w praktyce redagowania aktów prawa miejscowego.
 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.