Telefon:  882 122 666    538 447 596

Dokumenty towarzyszą nam w firmie każdego dnia. Generujemy ich coraz więcej i chcemy, lub wręcz mamy obowiązek, przechowywać wiele z nich. Tę usługę kierujemy do wszelkich podmiotów chcących uporządkować archiwum zakładowe.

Szczegółowy zakres usługi:

 • 1. Uporządkowanie dokumentacja archiwalnej kat. A, B50 i B.. przez:
  • Kwalifikację dokumentacji do odpowiedniej kat. archiwalnej;
  • Sporządzenie spisów zdawczo-odbiorczych z wyodrębnieniem dokumentacji dla poszczególnych komórek, w tym spisanie teczek w spisach zdawczo-odbiorczych w układzie rzeczowym zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt;
  • Sporządzenie ewidencji archiwum zakładowego w wersji papierowej i elektronicznej
  • Zabezpieczenie prac w niezbędne materiały biurowe do archiwizacji m.in. zamykane tekturowe pudełka archiwizacyjne, teczki wiązane, klipsy archiwizacyjne, etykiety samoprzylepne;
  • Ułożenie dokumentów we wskazanych pomieszczeniach archiwum w ramach komórek organizacyjnych;
  • Wprowadzenie do archiwum akt topografii zarchiwizowanych dokumentów;
  • Przeszkolenie osoby odpowiedzialnej za obsługę archiwum;
 • 2. Wydzielenie do wybrakowania dokumentacji, której okres przechowywania minął, w tym:
  • sporządzenie spisów dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania
  • sporządzenie Wniosku i oświadczenia do Archiwum Państwowego celem wydania zgody na wybrakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
  • mechaniczne zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej potwierdzonej Certyfikatem po  otrzymaniu zgody z Archiwum Państwowego.

CZAS USŁUGI WYKONYWANEJ OD 1-2 TYGODNI

Usługa jest wykonywana pod nadzorem Członka Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, wykładowcę akademickiego z zakresu archiwizowania dokumentacji archiwalnej. Archiwistę z ponad 30 letnim stażem.

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.