Szkolenia on-line

Wybierając nasze szkolenia Wspierasz z Nami Pszczoły

Archiwum/Obieg dokumentacji

Koordynator czynności kancelaryjnych

18.11.2022
09.12.2022
20.01.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Zarządzanie archiwum zakładowym/składnicy akt- dla początkujących

25.11.2022
16.12.2022
13.01.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Gromadzenie, archiwizacja i bezpieczeństwo dokumentacji – jak zapewnić sprawny system kompletowania, przechowywania i ochrony dokumentów w jednostce ?

01.12.2022
26.01.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Rola i zadania koordynatora/archiwisty w zarządzaniu dokumentacją w jednostkach administracji.

05.12.2022
16.01.2023
9:00-14:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

08.12.202
30.01.2023
9:00-14:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Instrukcja Kancelaryjna w systemie bez dziennikowym tradycyjnym oraz w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją

09.12.2022
20.01.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją

12.12.2022
27.01.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Warsztaty archiwistyczne

15.12.2022
20.01.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo

09.01.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Archiwizacja dokumentacji projektów dofinansowanych z funduszy europejskich

13.01.202
17.02.2023
22.03.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Koordynator ds. dostępności

23.01.2023
10:00-15:00
Archiwum/Obieg dokumentacji

Prowadzenie Archiwum Zakładowego i Składnicy Akt w jednostce organizacyjnej w świetle przepisów o ochronie danych osobowych

27.01.2023
10:00-15:00