Szkolenia on-line

Wybierając nasze szkolenia Wspierasz z Nami Pszczoły

Finanse/Księgowość

Kontrola zarządcza i analiza ryzyka w jednostkach publicznych - praktyczne warsztaty: wskazywanie celów i zadań, określanie ryzyk, odpowiednia dokumentacja

15.11.2022
05.12.2022
12.01.2023
10:00-15:00
Finanse/Księgowość

Klasyfikacja budżetowa 2022 - zmiany i problemy

25.11.2022
10:00-15:00
Finanse/Księgowość

Dyscyplina finansów publicznych

30.11.2022
08.12.2022
16.12.2022
10:00-15:00
Finanse/Księgowość

Bilans za 2022 r. Przygotowanie urządzeń księgowych do prawidłowego zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych.

05.12.2022
10:00-15:00
Finanse/Księgowość

Fakturowanie VAT 2022

06.12.2022
17.01.2023
9:00-14:00
Finanse/Księgowość

Błędy w organizacji kontroli zarządczej i zarządzaniu ryzykiem w jednostkach publicznych - praktyczne warsztaty: wskazywanie celów i zadań, określenie ryzyk, odpowiednia dokumentacja

12.12.2022
26.01.2023
10:00-15:00
Finanse/Księgowość

Inwentaryzacja Środków Trwałych . Zasady prawidłowego przeprowadzania, rozliczania i dokumentowania wyników inwentaryzacji ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów w jednostkach budżetowych w tym w placówkach oświaty i kultury, OPS, DPS - warsztaty

12.12.2022
23.01.2023
10:00-15:00
Płace

Płatnik 10.02.002. Obsługa programu Płatnik. Zmiany w obsłudze Płatnika wynikające z Polskiego Ładu.

16.12.2022
30.01.2023
09:00-14:00
Finanse/Księgowość

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ich klasyfikacja i inwentaryzacja w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym dla jednostek sektora finansów publicznych – w tym dla oświaty i kultury

09.01.2023
10:00-15:00
Finanse/Księgowość

Specjalista obsługi programu PŁATNIK 10.02.002 – od podstaw. Omówienie teorii wraz z wdrożeniem do praktycznej obsługi programu.

-Szkolenie 2-dniowe-

l DZIEŃ - 11.01.2023
ll DZIEŃ - 18.01.2023
9:00-14:00