Szkolenia on-line

Wybierając nasze szkolenia Wspierasz z Nami Pszczoły

Oświata

Kadry w szkołach i placówkach oświatowych, dokumentacja w 2022 r.

10.11.2022
15.12.2022
20.01.2023
09:00-14:00
Oświata

Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w oświacie. Dodatki do wynagrodzeń i inne uprawnienia pracowników ze stosunku pracy w szkołach i placówkach oświatowych. Obowiązki dyrektora jako pracodawcy.

08.12.2022
26.01.2023
10:00-15:00
Oświata

Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w roku szkolnym 2022/2023 po zmianach prawa oświatowego.

18.11.2022
12.01.2023
10:00-15:00
Oświata

Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole/placówce oświatowej z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach prawa oświatowego oraz założeń reformy edukacji

22.11.2022
02.12.2022
23.01.2023
09:00-14:00
Oświata

Dokumentacja szkoły po zmianach prawa oświatowego od września 2022 r.

25.11.2022
02.12.2022
27.01.2023
10:00-15:00
Oświata

Kadry w oświacie – nawiązanie zmiana i rozwiązanie stosunku pracy, urlopy pracownicze, czas pracy, akta osobowe – aktualny stan prawny

30.11.2022
9:00-14:00
Oświata

Najnowsze zmiany w prawie pracy i prawie oświatowym

01.12.2022
13.01.2023
10:00-15:00
Oświata

Czas pracy nauczycieli i jego ewidencjonowanie w szkołach i placówkach.

08.12.2022
19.01.2023
9:00-14:00
Oświata

Profesjonalny sekretariat w placówkach oświatowych

09.12.2022
19.01.2023
10:00-15:00
Oświata

Prawo oświatowe w sekretariacie szkoły.

16.12.2022
10:00-15:00
Oświata

Jak budować kulturę współpracy w szkole

17.01.2023
8.30 – 13.30
Oświata

Zmiany w statutach szkół, zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

18.01.2023
09.02.2023
10:00-15:00
Oświata

Jak budować mistrzowski warsztat dyrektora – lidera i czerpać satysfakcję z pracy

19.01.2023
8.30 – 13.30
Oświata

Zmiany w Karcie Nauczyciela – nowa ścieżka awansu zawodowego, ocena pracy i czas pracy nauczycieli od 1 września 2022 r.

24.01.2023
23.02.2023
10:00-15:00
Oświata

Jak budować i prowadzić zespół wychowawczy w efektywny i wspierający sposób

02.02.2023
8.30 – 13.30
Oświata

Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego - obowiązki i odpowiedzialność w dobie COVID19

02.02.2023
28.02.2023
10:00-15:00
Oświata

Organizacja żywienia w placówkach oświatowych - aspekty higieniczne (GMP, GHP, HACCP) oraz zasady zdrowego żywienia i wymagania prawne w tym zakresie. Obowiązek zapewnienia wyżywienia uczniom

01.02.2023
27.02.2023
10:00-15:00
Oświata

,,Nasza szkoła ”- jak tworzyć autorski model placówki

09.02.2023
8.30 – 13.30