Telefon:  882 122 666    538 447 596

AUDYT KADROWY polega na dokładnym zweryfikowaniu dokumentacji oraz praktyk leżących u podstaw polityki personalnej organizacji.

AUDYT KADROWO-PŁACOWY polega na weryfikacji całokształtu bądź wybranych zagadnieńz obszaru kadr i płac.

AUDYT KADROWY lub KADROWO-PŁACOWY przeprowadzany jest z zachowaniem pełnej ochrony danych osobowych udostępnionych w trakcie badania oraz każdorazowo dostosowany jest do potrzeb naszych Klientów uwzględniając specyfikę i profil działalności.
 

Naszą ofertę kierujemy do Klientów, którzy:

 • chcą przeprowadzić niezależny przegląd stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
 • w trakcie lub po przeprowadzeniu w firmie zmian organizacyjnych mających wpływ na przeprowadzenie i dostosowanie zmian w przepisach prawa wewnątrzzakładowego,
 • przejęli zarządzanie w organizacji bądź nadzorują dział kadr lub kadr i płac oraz zależy im na kompleksowym oszacowaniu ryzyka kadrowego,
 • po kontroli Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w celu weryfikacji zaleceń pokontrolnych,
 • w dowolnym momencie jako sprawdzenie prawidłowości prowadzenia obszarów objętych audytem.


RAPORT końcowy z przeprowadzonego audytu oparty jest na analizie i weryfikacji udostępnionej dokumentacji oraz na przeprowadzonych rozmowach z osobami odpowiedzialnymi za badany obszar i reprezentujących Klienta przed organami kontroli.

RAPORT w dostępny sposób wskazuje zgodności bądź też rozbieżności w Państwa dokumentacji z regulacjami prawnymi (wewnętrznymi oraz powszechnie obowiązującymi) również przedstawia rozwiązania zmierzające do poprawy stanu dokumentacji kadrowej.W zależności od umowy zawartej z Klientem RAPORT może także zawierać opracowanie rozwiązań zmniejszających ryzyko wynikające ze zidentyfikowanych zagrożeń i nieprawidłowości.

AUDYT KADROWY lub KADROWO-PŁACOWY:

 • potwierdza rzetelność i prawidłowość prowadzonej dokumentacji oraz wskazuje obszary wymagające poprawy,
 • pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości w dokumentacji pracowniczej i/lub płacowej,
 • pozwala dostosować przepisy wewnątrzzakładowe do zmieniających się regulacji prawa krajowego,
 • zwraca uwagę na obszary o podwyższonym ryzyku.


AUDYT KADROWY lub KADROWO-PŁACOWY może obejmować zarówno całokształt zagadnień kadrowych lub kadrowo-płacowych albo być skoncentrowany tylko na wybranych obszarach np. w związku z kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy.

Zakres AUDYTU KADROWEGO lub KADROWO-PŁACOWEGO obejmuje:

 • sprawdzenie poprawności obowiązujących przepisów prawa wewnątrzzakładowego,
 • weryfikację akt pracowniczych wraz ze sprawdzeniem kompletności dokumentów,  
 • kontrolę w zakresie prowadzenia dokumentacji kadrowej wymaganej przy zatrudnieniu, trwaniu stosunku pracy i zwolnieniu pracownika,
 • sprawdzenie poprawności naliczania i udzielania urlopów związanych z uprawnieniami rodzicielskimi,
 • przegląd ważności badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • terminowość i prawidłowość zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczeń ZUS pracowników i członków ich rodzin,
 • weryfikację prawidłowości naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 • weryfikację zawieranych umów cywilno-prawnych i poprawności ich stosowania,
 • weryfikację miesięcznych i rocznych dokumentów rozliczeniowych (ZUS, PIT-4R, PIT-11),
 • terminowość składania deklaracji oraz regulowania zobowiązań,
 • poprawność ustalania wymiaru urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych i bezpłatnych oraz ich udzielanie i dokumentowanie,
 • weryfikację dokumentacji związanej z czasem pracy,
 • pozostałe obszary ważne dla Klienta wyżej nie wymienione a stanowiące integralną część dokumentacji kadrowej i/lub płacowej.


AUDYT KADROWY lub KADROWO-PŁACOWYmoże być przeprowadzony zgodnie z Państwa sugestią i potrzebami:

 • jednorazowo
 • cyklicznie
 • po kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.


Oferujemy też weryfikację Państwa dokumentacji prawno-pracowniczej przed kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy, auditem ISO, etc. 

 

W czym możemy pomóc

Oddzwonimy na podany numer.
Szkolenia dobieramy indywidualnie - nie mamy stałej listy szkoleń. Dlatego podaj temat a my przygotujemy najlepsze rozwiązanie dla Ciebie !

 

Zadzwoń lub napisz:

 • 882 122 666
 • biuro@centrumaib.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.