Bezpłatne Webinary Łyżka Miodu

Wybierając nasze szkolenia Wspierasz z Nami Pszczoły

Czas pracy – pytania i odpowiedzi

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 08.06.2022.  Godziny: 08:30

Dokumentacja przetargowa, techniczna oraz publikacje naukowe a dostępność cyfrowa? Co musi być dostępne?

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 08.06.2022.  Godziny: 19:15

Świadczenia z tytułu rozwiązania umowy o pracę.

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 09.06.2022.  Godziny: 19:30 

Tworzenie deklaracji w programie PŁATNIK 10.02.002

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 14.06.2022.  Godziny: 09:00

Archiwizacja dokumentacji – zagadnienia wstępne

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 14.06.2022.  Godziny: 19:00

Wynagrodzenie od brutto do netto w 2022r. "Nowy Nowy Ład?"

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 15.06.2022.  Godziny: 09:00

System KSeF - na czym polega i jak go wdrożyć

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 20.06.2022.  Godziny: 08.30 – 09.30

Dyscyplinowanie pracowników - prawo pracy dla kierowników oraz osób kierujących pracownikami

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 23.06.2022.  Godziny: 08.30-09.30

Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków. Wybrane przykłady.

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 21.06.2022.  Godzina: 19:15

Urlopy pracownicze – pytania i odpowiedzi

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 22.06.2022.  Godziny: 08:30

Jak opanować stres w wirze zmian 2022r.

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 22.06.2022.  Godziny: 09:00 – 10:00

Jak znaleźć podstawowe błędy dostępności cyfrowej strony internetowej?

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 22.06.2022.  Godziny: 08:00

Jak prawidłowo przekazać dokumentację do archiwum?

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 28.06.2022.  Godziny: 08:00 – 09:00

Akta Osobowe – pytania i odpowiedzi

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 06.07.2022.  Godzina: 08:30

Dokumentacja kadrowa. Wybrane przyklady.

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 07.07.2022.  Godziny: 16:30 

Akty Prawa Wewnątrzzakładowego

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 13.07.2022.  Godzina: 08:15

Kodeks Pracy – pytania i odpowiedzi

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 13.07.2022.  Godziny: 08:30 – 09:30

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń ZUS

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 14.07.2022.  Godziny: 08:30

Zasady wypłaty zasiłków. Wybrane przykłady.

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 18.07.2022.  Godziny: 16:30

Wynagrodzenie od brutto do netto 2022r.

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 19.07.2022.  Godzina: 08:30

Płatnik 10.02.002 od podstaw

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 20.07.2022.  Godziny: 08:30

„Work&Life Balance” wyzwania Prawa Pracy w 2022R.

Miasto: ONLINE

Termin szkolenia: 29.07.2022.  Godzina: 08:15

1) Czas trwania Webinaru – od 30 minut do 1 godziny.
2) Liczba Uczestników jednego Webinaru ograniczona jest do 500 osób, Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa większej liczby Uczestników. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do momentu rozpoczęcia wydarzenia.
3) Uczestnicy nie mogą w jakikolwiek sposób utrwalać treści i przebiegu Webinaru. W przypadku naruszenia niniejszego zakazu Organizator może zablokować dostęp do Webinaru.
4) Organizator dokłada najwyższej staranności, aby Webinary prowadzili kompetentni szkoleniowcy, posiadający wiedzę w przedmiocie Webinaru.
5) Organizator oświadcza, że Webinary przygotowywane są z najwyższą starannością, dba, aby były pozbawione jakichkolwiek wad prawnych.
6) Podczas Webinarów nie ma możliwości kontaktu wizualnego z innymi Uczestnikami.
7) Uczestnicy rejestrują się na Webinar podając adresy e-mail, imię oraz opcjonalnie nazwisko wskazane w Formularzu rejestracji. Uczestnicy Webinaru organizowanego i dedykowanego dla konkretnego Użytkownika rejestrowani są przez Organizatora. Podczas dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego, Uczestnik szkolenia potwierdza zapoznanie się i akceptuje niniejszy Regulamin oraz zobowiązuje się do uczestniczenia w szkoleniu na warunkach w nim określonych.
8) Uczestnictwo w Webinarze jest darmowe dla Uczestników. Uczestnictwo  w Webinarze nie jest obowiązkowe. Uczestnik w każdym momencie może zrezygnować z uczestnictwa w Webinarze.
9) Uczestnik ma prawo do udziału w Webinarium i zadawania pytań w formie czatu.
10) Organizator nie gwarantuje otrzymania przez Uczestnika odpowiedzi na pytanie zgłoszone w formie czatu.
11) Organizator nie wystawia certyfikatów ani zaświadczeń potwierdzających udział w bezpłatnym webinarze.
12) Organizator nie gwarantuje materiałów szkoleniowych oraz nagrań do wszystkich realizowanych webinarów. Jest to uzależnione od indywidualnych ustaleń Organizatora z wykładowcą.
13) Link do Webinaru zostanie przesłany Uczestnikowi na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym w dniu roboczym, poprzedzającym wydarzenie. Prosimy o sprawdzenie również folderu SPAM.
14) Link będzie aktywny do terminu Webinarium oraz w trakcie jego trwania.
15) Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Webinarów w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw osób trzecich. W przypadku korzystania przez Uczestnika z czatu, Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania kultury wypowiedzi.
16) Organizator może wprowadzić zmiany w terminie Webinaru z ważnych powodów.
17) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
- błędne podanie adresu e-mail służącego do zgłoszenia w wybranym Webinarze, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału;
- nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników bądź niespełnienie warunków technicznych, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Webinarze;
- zdarzenia spowodowane siłą wyższą;
- przekazanie przez Uczestnika linku dostępu do Webinaru osobom trzecim.
18) Z chwilą przesłania przez Organizatora linku dostępu do Webinaru, Organizator udziela Uczestnikom niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z Webinaru, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Uczestników. Wszelkie zwielokrotnianie lub wprowadzanie do obrotu treści Webinaru oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora, jest niedozwolone.