BHP

Przedmiotem oferty jest autorski system szkoleniowy, przeznaczony do realizacji obowiązkowych okresowych szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymóg przeprowadzania szkoleń określa Rozporządzenie w sprawie szkoleń BHP z dnia 27.07.2004 roku, które dopuszcza ich realizację drogą tzw. samokształcenia kierowanego, czyli w formule e-learning.  Autorami szkoleń jest grupa specjalistów ds. BHP oraz ochrony przeciwpożarowej przez co zawarty w nich materiał jest w pełni zgodny z obowiązującymi przepisami. 

 

W szkoleniu zamieściliśmy w formie plików PDF ponad dwadzieścia rozporządzeń oraz innych materiałów dotyczących omawianego tematu.

 

SZKOLENIE BHP on-line jest kierowane dla:

-pracowników inżynieryjno-technicznych, (ważne 5 lat) – do realizacji do 1 roku od zatrudnienia

-pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, (ważne 5 lat) – do realizacji do 6 miesięcy

od objęcia stanowiska

-dyrektorów placówek oświatowych – jak pracodawcy i osoby kierujące pracownikami

-nauczycieli – jak pracownicy administracyjno – biurowi

-pracowników administracyjno-biurowych, przedstawicieli handlowych –

– pracodawców i kierowników – metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego