Zakres tematyczny:

 

1. Bilans i jego znaczenie w świetle zmieniających się przepisów o rachunkowości,

2. Pojęcie i wymogi formalne i wzór bilansu,

3. Istota i klasyfikacja zasobów majątkowych,

4. Istota i klasyfikacja źródeł finansowania zasobów majątkowych,

5. Zasady sporządzania bilansu,

6. Struktura rocznego sprawozdania finansowego,

7. Znaczenie równania bilansowego w systemie rachunkowości,

8. Operacje bilansowe i ich wpływ na składniki bilansu.

PROWADZĄCY: dr inż. Ewa Łączek – Tarazewicz

– konsultant w zakresie doradztwa, kontroli i księgowości w SK w Polsce –  Oddział Okręgowy w Gdańsku, Adiunkt w WSAiB, wieloletni pracownik uczelni wyższych w zakresie rachunkowości, rachunkowości podatkowej, finansowej i zarządczej, analizy finansowej, budżetowania.  Trener-szkoleniowiec Centrum AiB.

28.10.2022 w godz. 09:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*340zł netto/osobę

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.