Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z:

przepisami prawa określającymi rodzaje dokumentacji pedagogicznej i zakresy informacji, które w tych dokumentach koniecznie muszą być zawarte, zasadami prowadzenia (wypełniania) dokumentów szkolnych sposobem dokonywania sprostowań i poprawek.

Zagadnienia:

1.      Pojęcie czasu pracy w oświacie.

·         Czas pracy nauczycieli

·         Tygodniowy czas pracy nauczycieli

·         Obowiązek udziału w egzaminach zewnętrznych

·         Pięciodniowy tydzień pracy nauczycieli

2.      Normy czasu pracy regulowane w Kodeksie pracy i Karcie Nauczyciela.

·         Norma czasu pracy Kodeks pracy i Karta Nauczyciela

·         Wymiar czasu pracy

·         Doba pracownicza czy obowiązuje u nauczycieli

·         Czas pracy nauczycieli a godziny dydaktyczne

3.      Pensum nauczycieli; powierzanie stanowisk kierowniczych w oświacie, zniżki dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych; zasady łączenia zajęć o różnym wymiarze pensum.

·         Pensum nauczycieli

·         Powierzenie stanowisk kierowniczych w oświacie

·         Pensum nauczycieli na stanowiskach kierowniczych

·         Zasady łączenia zajęć o różnym wymiarze pensum

4.      Praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw.

·         Godziny nadliczbowe a godziny ponadwymiarowe

·         Godziny doraźnych zastępstw

5.      Ewidencja czasu pracy.

·         Nowa ewidencja czasu pracy i jej załączniki

·         Ewidencja czasu pracy nauczyciela

6.      Urlopy pracownicze oraz dni wolne od pracy przysługujące pracownikom.

·         Urlopy wypoczynkowy zasady i sposoby rozliczania

·         Urlop wypoczynkowy nauczycieli w jednostkach feryjnych

·         Urlop wypoczynkowy nauczycieli w jednostkach nieferyjnych

·         Urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły

·         Dni wolne od pracy przysługujące pracownikom

7.      Uprawnienia rodzicielskie.

·         Jakie uprawnienia rodzicielskie dla pracownika

o   Okres ciąży

o   Bezpośrednio po urodzeniu dziecka oraz z nimi związane

o   Pozostałe uprawnienia          

·         Ochrona stosunku pracy przy uprawnieniach rodzicielskich

·         Powrót do pracy po zakończeniu korzystania z uprawnień rodzicielskich

8.      Bezpieczne i higieniczne warunki pracy: badania lekarskie, szkolenia bhp.

·         Zasady dotyczące badań profilaktycznych

·         Obowiązki pracodawcy i lekarzy medycyny pracy

·         Szkolenia bhp

·         Badania lekarskie i szkolenia bhp a czas pracy

PROWADZĄCY: Krzysztof Kowalik

– Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie cywilnym. Współpracuje z Grupą Wydawniczą „Infor”, publikuje m.in. w „Gazecie Prawnej”, „Serwisie Prawno-Pracowniczym”, „Monitorze Księgowego”, „Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń”, Autor ponad 100 artykułów , pracownik działu prawnego NSZS Solidarność. Pracownik naukowy Uniwersytetu Lubelskiego. Przeprowadził ponad 200 szkoleń oraz usług doradczych  z zakresu ZFŚS, trener i konsultant Centrum AIB.

26.10.2022 w godz. 9:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 340,00 zł netto

*2 osób i więcej – 320 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.