Czas Pracy – praktyczne zastosowanie problemów

Szkolenie dedykowane dla kadry zarządzającej, pracowników kadr, HR Business Partnerów oraz brygadzistów i mistrzów, tj. osób zajmujących się planowaniem, rozliczaniem czasu pracy oraz zlecaniem pracy w godzinach nadliczbowych, Celem szkolenia jest zapoznanie się z praktycznym aspektem rozliczania czasu pracy oraz stanowiskami instytucji, takich jak Państwowa Inspekcja Pracy, których nieznajomość może spowodować podleganie odpowiedzialności wykroczeniowej. Dodatkowo w toku szkolenia wskazano prawidłowość stosowania przepisów dotyczących czasu pracy wprowadzonych przepisami „tarczy antykryzysowej”.

 

I.         Definicja czasu pracy:

•          pojęcie czasu pracy (normy czasu pracy, wymiar czasu pracy, okres rozliczeniowy,

•          odpoczynek dobowy, odpoczynek tygodniowy)

•          definicja doby i tygodnia w rozumieniu przepisów dotyczących prawa pracy

•          organizowanie czasu pracy w zakładzie (praca zmianowa oraz ruchomy czas pracy);

II.        Planowanie czasu pracy:

•          zasady ustalania wymiaru czasu pracy,

•          wymiar czasu pracy a normy czasu pracy,

•          wpływ świąt i okresów choroby na wymiar czasu pracy.

•          czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

•          uwzględnienie przeciętnie pięciodniowego tygodnia czasu pracy w planowaniu;

•          prawidłowe wyznaczanie dni wolnych od pracy (święto, niedziela);

•          rozkład czasu pracy (harmonogramy czasu pracy) – omówienie podstawowych rozkładów i zasad tworzenia

III.      Systemy czasu pracy

•          kodeksowe systemy czasu pracy

•          okresy rozliczeniowe

•          ruchomy rozkład czasu pracy

IV. Okresy odpoczynku

V.  Praca w niedziele i święta

VI . Praca w porze nocnej

VII. Rozliczanie czasu pracy

•          praca w godzinach nadliczbowych

•          rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

•          udzielanie czasu wolnego w celu załatwienia spraw osobistych albo odpracowania    spóźnienia – wyjścia prywatne

•          godziny nadliczbowe u kadry zarządzającej

•          kiedy wypłacamy dodatek do wynagrodzenia w wysokości 50% a kiedy w wysokości 100% ?

VIII. Podróż służbowa pracownika w kontekście rozliczania czasu pracy.

IX. Najważniejsze stanowiska PIP oraz orzeczenia SN z zakresu czasu pracy

PROWADZĄCY:
– doświadczony praktyk w obszarze prawa pracy, szczególnie koncentrujący się na rozwiązywaniu złożonych problemów prawnych w dziedzinie zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Jest uznanym wykładowcą z zakresu  czasu pracy, urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zagadnień związanych z występowaniem stresu jako czynnika psychofizycznego w zakładzie pracy, który może prowadzić do takich zjawisk jak mobbing.  Odbiorcami  prowadzonych przeze niego szkoleń są zarówno organizacje związkowe jak i kierownicy oraz dyrektorzy wydzielonych jednostek administracyjnych. Współpracował w dziedzinie prowadzonych szkoleń m.in. z  Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, Politechniką Wrocławską czy organizacjami związkowymi, takimi jak NSZZ „Solidarność”. Prowadził szkolenia komercyjne organizowane przez m.in. Kadry i Płace w Administracji.   Wykonywanie zawodu inspektora pracy łączy z prowadzeniem wykładów z zakresu prawnej ochrony pracy na Uniwersytecie Wrocławski, gdzie jego audytorium są zarówno studenci jak i inni wykładowcy akademiccy.


14.11.2023 w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 340 zł netto

*2 osób 320 zł netto/osoba

*3 osób 300 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.