ADRESAT SZKOLENIA: archiwiści, biblioterze, genealodzy, Osoby zajmujące się zasobami cyfrowymi w organizacjach, administracja publiczna, NGO

 

PROGRAM:

            MODUŁ I

1          Wprowadzenie

2          Standardy digitalizacji i konserwacji

3          Proces digitalizacji i organizacja pracy (workflow), Infrastruktura, sprzęt, oprogramowanie do digitalizacji

4          Selekcja materiałów do digitalizacji

5          Przygotowanie dokumentów do digitalizacji

            MODUŁ II

1          Skanowanie z użyciem algorytmów

2          Rozpoznawanie tekstu (OCR/iOCR)

3          Definicja metadanych i podstawowe pojęcia (przegląd schematów, słowniki kontrolowane, schematy klasyfikacji)

4          Metadane – tworzenie i zarządzanie

5          Kopie wzorcowe i użytkowe

6          Eksport danych

7          Indeksacja danych

            MODUŁ III

1          Digitalizacja obiektów wielkoformatowych

2          Digitalizacja fotografii, rysunki, plakaty

3          Digitalizacja obiektów tekstowych

            MODUŁ IV

1          Ekonomia ochrony zasobów cyfrowych

2          Cykl życia danych i treści cyfrowych

3          Formaty i strategie konserwacji treści cyfrowych

4          Zachowanie integralności i autentyczności materiałów cyfrowych

5          Bezpieczeństwo teleinformatyczne

6          Digitalizacyjny słownik

            MODUŁ V

1          Ćwiczenia i przykłady

2          Przydatne aplikacje/programy/szablony

Prowadzący: Dawid Żądłowski

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wydział Historii, specjalizacja archiwista. Od ponad 16 lat związany zawodowo z IPN. Od początku ścieżki zawodowej zajmuje się z szeroką rozumianą digitalizacją materiałów archiwalnych. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich, aktywny współpracownik Archiwisty24 i Internetowego Forum Archiwalnego mający na swym koncie publikacje na temat digitalizacji. Od kilku lat prowadzi autorski blog CYFROWE ARCHI#WA na którym dzieli się wiedzą o doświadczenie z takich obszarów jak: archiwizacja cyfrowa, cyfryzacja, digitalizacja, cyberbezpieczeństwo oraz cyfrowej ochrony zbiorów. Ma kilkuletnie doświadczenie w dziedzinie edukacji archiwalnej.Historycznie zainteresowany Kancelarią Królewską ostatnich Wazów.

 

w dniu  12.12.2023 r.

Ramowy czas trwania szkolenia: 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 380 zł netto

*2 osób 370 zł netto/osoba

*3 osób 360 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.

Karta zgłoszeniowa znajduję się w załączniku lub do pobrania na stronie internetowej 

https://centrumaib.pl/karta-zgloszeniowa-2/