Cel; Poprawne naliczanie  dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13”

Przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.

•          Osoby uprawnione do wypłaty „13”-dodatkowego wynagrodzenia rocznego

•          Nauczyciele

•          Osoby zatrudnione za zgodą kuratora

•          Pracownicy niepedagogiczni

•          Pracownicy zatrudnieni przy pracach interwencyjnych

•          Pracownicy samorządowi

•          Okres uprawniający do wypłaty „13”-dodatkowego wynagrodzenia rocznego

•          Co oznacza okres przepracowany

•          Obliczenie pełnych miesięcy pracy

•          Sumowanie okresów zatrudnienia

•          Konsekwencje rozwiązania stosunku pracy: przejście na emeryturę, przeniesienie, likwidacja jednostki;

•          Wypłata „13” mimo nieprzepracowania sześciu miesięcy

•          Zatrudnienie zgodnie z organizacją szkoły

•          Urlop dla poratowania zdrowia

•          Urlopy związane z rodzicielstwem

•          Przesłanki stanowiące o utracie prawa do wynagrodzenia rocznego;

•          nieobecność,

•          kara dyscyplinarna,

•          wypowiedzenie z winy pracownika

•          Obliczanie wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego

•          Trzynastka a praca przez część roku

•          Praca na część etatu a wysokość trzynastki

•          Uzupełnienie etatu nauczyciela w innej placówce a wypłata trzynastki

•          Składniki wynagrodzenia wliczane i niewliczane do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego

•          Wynagrodzenie zasadnicze

•          Wynagrodzenie za godziny; ponadwymiarowe, doraźnych zastępstw, nadgodziny

•          Jednorazowy dodatek uzupełniający

•          Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

•          Wynagrodzenie za czas choroby

•          Pozostałe składniki wynagrodzenia

•          uwzględnianie dodatków specjalnych

•          naliczanie kwot pomniejszających podstawę w przypadku nieobecności pracownika

•          Terminy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego

•          Dokonywanie potrąceń z dodatkowego wynagrodzenia rocznego

•          Potrącenia alimentacyjne

•          Potrącenia nie alimentacyjne

•          Trzynastka po zmarłym pracowniku

•          Błędy w wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego

•          Opodatkowanie i oskładkowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego

•          Roszczenie pracownika o ustalenie i wypłatę trzynastki

•          Panel dyskusyjny

Prowadzący:  Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ,  wynagrodzeń i podatków.

Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych , pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes,

Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.

ZAPYTAJ O TERMIN

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 410 zł netto

*2 osób 390 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.