Dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia za pracę/ umów cywilnoprawnych/ZFŚŚ, błędy a zasady poprawnego potrącania- 2022/2023 rok.

Celem jest praktyczne omówienie zagadnień związanych z dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę ora zasiłków ZUS   w trakcie  trwanie stosunku pracy, po jego ustanie z uwzględnieniem najnowszych zmian. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy,. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

 

Korzyści: uczestnik szkolenia będzie miał możliwość wymienienia swojego doświadczenia z innymi uczestnikami (praktykami) szkolenia. Dzięki szkoleniu uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolujących, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

 

Metodyka: szkolenie zostanie  przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia, dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

 

Zagadnienia :

 

1.         Zasady potrąceń z wynagrodzeń – podstawowe zasady

2.         Obowiązki pracodawcy związanych z potrąceniami alimentacyjnymi i niealimentacyjnymi

3.         Współpraca pracodawcy z Komornikiem

4.         Odpowiedzialność pracodawcy współpracujących z dłużnikami alimentacyjnymi – sankcje karne za niezgodne z prawem postępowania pracodawcy

5.         Potrącenia z „parabanków”

6.         Ochrona wynagrodzenia

7.         Granice potrąceń i kwot wolnych przy potrąceniach alimentacyjnych i niealimentacyjnych z wynagrodzenia za pracę.

8.         SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika stracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń, o których mowa w art. 87¹ kp, zwiększają się o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

 

9.         Potrącenia za zgodą pracownika

•          Obowiązek pisemnej zgody pracownika na dokonanie potrącenia,

Rodzaje potrąceń dobrowolnych:

potrącenia na rzecz pracodawcy,

•          potrącenia na rzecz osób trzecich,

 

10.       Potrącenia bez zgody pracownika

•          Potrącenia alimentacyjne

•          Potrącenia nie alimentacyjne

•          Kwoty wolne od potrąceń 2022 r oraz od 01.01.2023 r i 01.07.2023 r.

•          Kary pieniężne nałożone na pracownika

•          Zaliczki pieniężne

•          Potrącenia na wniosek sądu karnego

•          Potrącenia z umów zlecenia

•          Potrącenia ZFŚŚ

•          Potrącenia z zasiłków ZUS

11.       Potrącenia Alimentacyjne

•          Potrącenia alimentacyjne – komornicze

•          Potrącenie alimentacyjne – tytuł egzekucyjny z nadaną klauzula natychmiastowej wykonalności.

•          Potrącenia z dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw”13”

•          Potrącenia z nadwyżki bilansowej i udziału w zyskach

•          Potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych przy zajęciach alimentacyjnych

•          Odpowiedzialność pracodawcy współpracujących z dłużnikami alimentacyjnymi – sankcje karne za niezgodne z prawem postępowania pracodawcy

12.       Potrącanie z zasiłków ZUS

•          Granice potrąceń i kwot wolnych przy potrąceniach alimentacyjnych i niealimentacyjnych  zasiłków ZUS

•          Potrącenia z zasiłków ZUS za zgodą pracownika.

•          Sposoby potrącania z zasiłków ZUS

•          Samodzielne naliczanie potrącenia z zasiłków ZUS

•          Potrącenia z diet z tytułu podróży służbowych przy zajęciach alimentacyjnych

•          Odpowiedzialność pracodawcy współpracujących z dłużnikami alimentacyjnymi – sankcje karne za niezgodne z prawem postępowania pracodawcy

13.       Potrącenia z umów cywilnoprawnych

•          Granice potrąceń

•          Oświadczenie składane przez zleceniobiorcę

•          Umowa zlecenie  i etat

14.       Potrącenia ze świadczeń z ZFŚS oraz świadczenia urlopowego

15.       Zbieg tytułów

•          Obowiązki pracodawcy przy ustaleniu zbiegu tytułów

•          Jak ustalić zbieg tytułów

16.       Nałożenie kary dla pracownika działu płac ,za nie potrącenie wierzytelności z wynagrodzenia pracownika- tryb odwołania

17.       JAK POPRAWNIE WYLICZYĆ POTRĄCENIE – Przykłady zastosowania w praktyce

18.       Kilka wypłat w jednym miesiącu – zasada dokonywania potrąceń

19.       Potrącenie niealimentacyjne z wynagrodzenia za prace oraz zasiłków ZUS oraz potrąceń dobrowolnych w jednym miesiącu.

20.       Potrącenie alimentacyjne z wynagrodzenia za prace oraz zasiłków ZUS oraz potrąceń dobrowolnych w jednym miesiącu.

21.       Potrącenie alimentacyjne i niealimentacyjne z wynagrodzenia za prace oraz zasiłków ZUS oraz potrąceń dobrowolnych w jednym miesiącu.

22.       Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem

•          SARS-CoV-2 pracownikowi obniżono wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika stracił źródło dochodu, kwoty wolne od potrąceń, o których mowa w art. 87¹ kp, zwiększają się o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu.

23.       Potracenie z (ostatniego) wynagrodzenia oraz odprawy pośmiertnej w razie śmierci pracownika;

24.       Potrącenie za wadliwie wykonaną pracę.

25.       Wypłata zawyżonego wynagrodzenia a potrącenie?

26.       Zgody balankietowe – in blanco?

27.       Dokonywanie potrąceń za błędnie naliczone wynagrodzenia.

28.       Panel dyskusyjny

 

 

Prowadzący:  Jolanta Karakow-Jaśkiewicz

Menager, doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, ZFŚS, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.

Nauczyciel w szkołach policealnych na kierunku rachunkowość – wynagrodzenia i podatki , trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych ,  wynagrodzeń i podatków.

Absolwentka studiów pedagogicznych, ekonomicznych , pomocy społecznej oraz studiów podyplomowych  o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym , Mediator of biznes,

Coaching biznesowy i trenerski oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce.

 21.09.2023 w godz. 9:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 380 zł netto

*2 osób i więcej – 360 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.