Cel: W dobie coraz bardziej informatyzującego się społeczeństwa, oraz obecnej sytuacji która wymusza na wielu firmach oraz obywatelach pracę on – line, umiejętna obsługa przez urzędy dokumentu elektronicznego jest niezbędna. Szkolenie ma na celu wskazać jak prawidłowo liczyć terminy administracyjne, jak określić datę wpływu dokumentu, jak ustalić czy mamy do czynienia z dokumentem elektronicznym mającym moc prawną, czy też z dokumentem zawierającym braki formalne lub skanem. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się również w jakim trybie wysyłać dokumenty, jak prawidłowo podpisać dokument oraz jak radzić sobie z najczęściej występującymi problemami.

Odbiorcy: pracownicy urzędów obsługujący interesantów, w szczególności pracownicy kancelarii, sekretariatów, osoby decyzyjne oraz pracownicy merytoryczni.

Program:

1. KPA a dokument elektroniczny: Wnoszenie pism do urzędu w świetle przepisów prawa:

• Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza

• Wnoszenie pism do urzędu – metody

• Wnoszenie pism w formie elektronicznej – wymaga

• Przygotowywanie usług publicznych

• Udostępnianie usług publicznych

• Dokument elektroniczny a forma papierowa – podobieństwa i różnice

• Potwierdzenie złożenia dokumentu: UPP/ UPD – czym się różnią.

2. Rejestracja przesyłek w urzędzie:

• Rejestracja przesyłek i rozdzielanie przesyłek w urzędzie

• Dekretacje

3. Akta spraw w aspekcie dokumentu elektronicznego:

• Rejestracja spraw

• Badanie spełnienia wymagań formalnych e-podania

• Akta spraw w systemie tradycyjnym i systemie EZD w aspekcie przesyłki elektronicznej

• Jedna sprawa w urzędzie

• Reorganizacja a akta spraw

• Dopuszczalność i możliwości udostępniania dokumentów elektronicznych i akt sprawy

• System tradycyjny i EZD a inne systemy teleinformatyczne – gdzie przebiega granica?

• Przygotowanie i akceptacja pism – dopuszczalność wykorzystania różnych podpisów elektronicznych

4. Korespondencja wychodząca:

• Forma załatwiania spraw – szczegółowe omówienie procedur doręczeń elektronicznych i udostępniania pism; praktyczne wykorzystanie platformy ePUAP. Doręczenie elektroniczne z wykorzystaniem adresu email – kiedy i jak wykorzystać

• Problemy techniczne przy doręczeniach elektronicznych

• Potwierdzenie odbioru pisma

5. Podstawowy system dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania – System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD): Czynności kancelaryjne w systemie EZD:

• Otwieranie przesyłek wpływających – wyjątki

• Rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki

• Odwzorowanie cyfrowe (skanowanie) – wyjątki

• Wprowadzanie metadanych

• Tworzenie i prowadzenie składu chronologicznego w podziale na pełne odwzorowanie i niepełne odwzorowanie

• Prowadzenie składu informatycznych nośników danych

• Wypożyczanie i wycofywanie dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych

• Przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji ze składu chronologicznego i składu informatycznych nośników danych

• Wysyłka pisma papierowego i elektronicznego

• Dekretacja pisma – wyjątki

• Rejestracja wpływów (naklejanie identyfikatora) – wyjątki

• Dekretacja zastępcza

• Akceptacja projektów pism (jedno lub wielostopniowa)

• Podpisanie pisma podpisem elektronicznym

• Podpisanie pisma podpisem odręcznym

• Zakładanie spraw

• Uzupełnianie metadanych

• Dekretacja zastępcza

• Prowadzenie kompletnych akt sprawy

• Prowadzenie metryk spraw

• Sporządzanie projektów pism

• Dokonywanie akceptacji

20.12.2023 w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 340 zł netto

*2 osób 320 zł netto/osoba

*3 osób 300 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.