Obowiązek nowelizacji statutu szkoły, regulaminów i procedur wewnątrzszkolnych.

Katalog Zarządzeń Dyrektora Szkoły, Uchwał Rady Pedagogicznej i Decyzji Administracyjnych.

Nowelizacja i wdrażanie  nowych aktów prawa oświatowego.

Program szkolenia:

1. Zasady techniki prawodawczej w szkołach i placówkach oświatowych.

2. Regulacje prawne dotyczące aktów prawa wewnątrzszkolnego od września 2022 r.

3. Jakie zmiany należy wprowadzić do statutów szkół, przedszkoli i innych jednostek oświatowych ?

4. Analiza i wzory znowelizowanych zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy szkoły, przedszkola i placówki oświatowej.

5. Tekst ujednolicony oraz tekst jednolity statutu jako zadanie dyrektora szkoły.

6. Katalog  uchwał rady pedagogicznej związanych z nowelizacją statutu w roku szkolnym 2022/2023.

7. Analiza i wzory znowelizowanych regulaminów, procedur oraz innych aktów prawa wewnątrzszkolnego .

8. Wzory decyzji administracyjnych i zarządzeń dyrektora szkoły w związku z zakończeniem i rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

9.  Zasady i terminy załatwiania spraw z zastosowaniem ustawy kodeks postępowania administracyjnego.

10.  Nowe zasady ewidencjonowania czasu pracy nauczycieli z uwzględnieniem godzin dostępności.

11.  Znowelizowane przydziały obowiązków i zadań dla kadry pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych. 

12. Dokumentacja awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli od roku szkolnego 2022/2023. 

13. Nowe zasady organizacji pracy szkoły i placówki oświatowej po zmianach prawa oświatowego od września 2022 r.

14.  Panel dyskusyjny, przykłady praktycznych rozwiązań.

Prowadzący:

-wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania oświatą, twórca strategii edukacyjnych i zintegrowanych systemów zarządzania w placówkach oświatowych. Specjalista w zakresie prawa oświatowego i wdrażania zmian w systemie oświaty. Były dyrektor szkoły, menadżer oświaty oraz wykładowca. Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, specjalista pracy z osobami o spektrum autyzmu i Aspergera. Twórca autorskich programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych, egzaminator OKE, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli.  Doświadczony trener i szkoleniowiec dla pracowników sektora oświaty, w tym kadry kierowniczej  i zarządzającej. Twórca praktycznych rozwiązań organizacyjnych w oświacie zapewniających wysoką jakość kształcenia i wychowania. Wieloletni trener, pracownik ośrodków doskonalenia nauczycieli i kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego.

ZAPYTAJ O TERMIN

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 390 zł netto

*2 osób 380 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.