Od 1 października poszczególne organy administracji publicznej są zobowiązane stosować przepisy ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej.

Od 1 października 2024 r. – większość podmiotów publicznych, w szczególności:

o          organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy,

o          organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy,

o          ZUS,

o          KRUS,

o          NFZ,

o          agencje wykonawcze,

o          instytucje gospodarki budżetowej,

o          państwowe fundusze celowe,

o          samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

o          uczelnie publiczne, PAN

o          jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

o          związki metropolitalne,

o          samorządowe zakłady budżetowe.

Wyjątkowo wymienione wyżej podmioty samorządowe, w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej będą obligatoryjnie stosować przepisy od dnia 1 października 2029 r.

Cele szkolenia:

•          uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej pomagających w prawidłowym stosowaniu ustawy o doręczeniach elektronicznych

•          omówienie problematyki bazy adresów elektronicznych i przekształcania dokumentów elektronicznych w przesyłki listowne

•          zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie obsługi systemu eDoręczenia

Grupa docelowa:

•          Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, wszyscy zainteresowani tematyką.

Szczegółowy program szkolenia:

 

I.         Czego nie obejmuje ustawa o doręczeniach. Baza adresów elektronicznych.

1.         Jakich rodzajów doręczeń nie obejmuje ustawa?

2.         Baza adresów elektronicznych – co to?

3.         Jakie skutki prawne wywołuje wpis do bazy

4.         Obowiązek posiadania przez podmiot publiczny adresu do doręczeń elektronicznych

5.         Jedna skrytka do doręczeń w miejsce dwóch

6.         Co z firmami i obywatelami?

7.         Zarządzanie skrzynką doręczeń

8.         Czy i jak można zrezygnować z rejestrowanego doręczenia elektronicznego

9.         Jakie są metody wpisu do bazy adresów elektronicznych

10.       Na jaki okres następuje wpis do bazy?

11.       Moduł testowy systemu eDoręczeń

12.       Integracja z EZD – na co zwrócić uwagę?

II.        Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publiczna usługa hybrydowa

1.         Jakie warunki należy spełnić?

2.         Wymogi techniczne i organizacyjne

3.         Doręczenie korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego

4.         Usługi on-line

5.         Przekształcanie dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową – przesłanki, wady i zalety

6.         Jakie są opłaty za przekazywanie korespondencji?

7.         Odpowiedzialność operatora wyznaczonego

8.         Wyszukiwanie w bazie adresów elektronicznych

III.      Obsługa skrzynki e-Doręczeń

1.         Interfejs programu

2.         Obsługa skrzynki do e-Doręczeń

3.         Zarządzanie skrzynkami do e- Doręczeń

4.         Odbieranie wiadomości

5.         Odpowiedź na wiadomość

6.         Sortowanie wiadomości

7.         Przeszukiwanie skrzynki

8.         Wysyłanie wiadomości

9.         Dodawanie załączników

10.       Podgląd wiadomości

11.       Budowa adresu do e-Doręczeń

12.       Wyszukiwanie adresata wiadomości

13.       Zapisywanie kopii roboczej

14.       Kopie robocze

15.       Usuwanie wiadomości

16.       Usługa powiązana: Kwalifikowana Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego – do czego służy i jak ją wykorzystać?

 

29.08.2024

13.09.2024

27.09.2024

w godz. 08.00-10.00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 280 zł netto

*2 osób 260 zł netto/osoba

*3 osób 240 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.

Karta zgłoszeniowa znajduję się w załączniku lub do pobrania na stronie internetowej 

https://centrumaib.pl/karta-zgloszeniowa-2/