Cele szkolenia:

• uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej i wiedzy praktycznej w zakresie liczenia terminów administracyjnych w aspekcie dokumentu elektronicznego i elektronizacji postępowań administracyjnych

• przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznym;


Grupa docelowa:

• Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, osoby decyzyjne, wszyscy zainteresowani tematyką.

 

Szczegółowy program szkolenia

I. Wprowadzenie do tematyki doręczeń elektronicznych

1. Kto jest zobligowany do doręczania pism w formie elektronicznej?

2. Na co szczególnie zwrócić uwagę?

3. Problematyka osób fizycznych

 

II. Rodzaje doręczeń elektronicznych

1. Urzędowe Poświadczenie Odbioru – co to?

2. Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia – w jakich sytuacjach ma zastosowanie? Jak liczymy termin administracyjny?

3. Urzędowe Poświadczenie Doręczenia – w jakich sytuacjach ma zastosowanie? Jak liczymy termin administracyjny?

4. Fikcja doręczenia – kiedy i na jakich zasadach?

5. Problemy z wyborem formy doręczenia

6. Dowód otrzymania – czym jest i kiedy go stosujemy?

7. Problem daty wystawienia dowodu otrzymania a daty wpływu – jak wyliczać?

8. Adresy skrzynek podawczych i skrytek elektronicznych – kiedy jaki adres ma zastosowanie?

9. Skrytka ESP – do czego służy?

10. Skrytka Domyslna / Skrytka – do czego służy?

11. „Wszystko zależy od kompetencji” – wyrok NSA

12. Baza adresów elektronicznych (BAE)– wpis, zastosowanie

13. BAE a ilość adresów do doręczeń

14. Publiczna Usługa Rejestrowanego Doręczenia Elektronicznego: Zastosowanie.

15. Czy i jak można zrezygnować z rejestrowanego doręczenia elektronicznego

16. Podsumowanie

PROWADZĄCY: Adam Parysz

Spec. Archiwalna i Zarządzanie Dokumentacją, Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Specjalista ds. Archiwizacji w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleo z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych i prawa archiwalnego ( m. in. Nowelizacje ustaw archiwalnych) dla wielu instytucji paostwowych, samorządowych i firm prywatnych ( m.in. UOKiK, Komenda Główna Policji, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Arcelormittal, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Akademia Górniczo-Hutnicza)

 

w dniu 30.06.2023r.

RAMOWY CZAS TRWANIA: 10:00-12:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 240 zł netto

*2 osób 230 zł netto/osoba

*3 osób 220 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.

Karta zgłoszeniowa znajduję się w załączniku lub do pobrania na stronie internetowej 

https://centrumaib.pl/karta-zgloszeniowa-2/