PROGRAM:

 

1.      Podstawy prawne dyscypliny finansów publicznych

2.      Rodzaje odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (pracownicza, dyscyplinarna, karna, karno-skarbowa)

3.      Organu właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

4.      Zakres przedmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

5.      Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

6.      Naruszenie dyscypliny finansów publicznych – charakterystyka czynów

7.      Omówienie procesu od zaistnienia zdarzenia w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych do poniesienia kary.

8.      Wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

9.      Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

10.   Przykłady orzeczeń w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych

PROWADZĄCY: BARBARA GŁÓD – doktor nauk ekonomicznych, posiada ponad 20 – letnie doświadczenie w administracji skarbowej, w tym 16 – letnie jako menedżer w służbie cywilnej, wykładowca oraz szkoleniowiec z zakresu podatków majątkowych i podatków lokalnych a także finansów publicznych oraz rachunkowości, biegły sądowy, specjalista ds. podatków, certyfikowany księgowy.


16.12.2022w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 340 zł netto

*2 osób 320 zł netto/osoba

*3 osób 310 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.