E-administracja

E-ADMINISTRACJA

· Dokument elektroniczny: procedury administracyjne, postępowanie z e- dokumentem

· Obieg i archiwizacja  dokuemntów w systemie  elektronicznego zarządzania infrmacją .

· Program – Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej .

· Szkolenie – Tworzenie dokumentów dostępnych cyfrowo .

· Ustawa o doręczeniach elektronicznych a KPA .

· Platforma EPUAP2 i jej miejsce w obiegu dokumentów w urzędzie .

· Przygotowanie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stron internetowych do wymagań ustawy o dostępności   cyfrowej oraz standardu WCAG 2.1.

· Przygotowanie deklaracji dostępności .

· Program – Podpis elektroniczny w pracy urzędu .

· Elektroniczne postępowanie administracyjne – e-doręczenia .

· Stosowanie technik informatycznych w postępowaniu administracyjnym ogólnym.