1.        Znaczenie faktur na gruncie podatku VAT. Podatek należny, podatek naliczony a faktura. Faktura VAT a faktura pro forma.

2.         Faktury:

o          Jakie są terminy wystawiania faktur?

o          Co powinna zawierać faktura?

o          Świadczenie główne a świadczenia pomocnicze.

o          Rozliczanie w walucie obcej a fakturowanie.

o          Faktury zaliczkowe.

o          Anulowanie faktury.

o          Kiedy wystawienie faktury powoduje powstanie obowiązku podatkowego?

o          Faktura a sprzedaż paragonowa. Faktura uproszczona a paragon z NIP.

o          Kiedy wystawiamy duplikaty faktur?

o          Jakie skutki wywołuje duplikat dla sprzedawcy i dla nabywcy?

o          Specyfika faktury w transakcjach międzynarodowych.

o          Błędy w fakturowaniu.

3.         Faktury korygujące:

o          Kiedy wystawiamy faktury korygujące?

o          Rozliczanie faktur korygujących u sprzedawcy uzgodnienie i spełnienie warunków, kryterium przyczyny korekty.

o          Rozliczanie faktur korygujących u nabywcy korekta niezależna od faktury korygującej.

o          Faktury korygujące w transakcjach międzynarodowych i co się zmieniło

4.         Noty korygujące:

o          Co to jest nota korygująca?

o          Kto i kiedy sporządza notę korygującą?

o          Co można a czego nie można korygować notą korygującą?

o          Jakie skutki wywołuje nota korygująca?

5.         Zmiany od 1.01.2022 r.:

– w zakresie fakturowania aktualny stan prawny

– faktura ustrukturyzowana dane na fakturze (obligatoryjne i fakultatywne)

– Krajowy System e-Faktur

Wykładowca: Agata Kwaśny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku swojej kariery zawodowej konsekwentnie łączy poszerzanie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem w pracy w administracji podatkowej oraz skarbowej, w kancelariach prawnych oraz firmach doradczych. Zajmuje się tworzeniem dokumentacji cen transferowych oraz optymalizacją podatkową, zagadnieniami z zakresu podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług. Obsługuje od strony podatkowej zarówno przedsiębiorców jak i osoby indywidualne. Prowadziła liczne postępowania podatkowe (przygotowywała wnioski o stwierdzenie nadpłaty, odwołania, jak i skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych).

11.06.2024

13.08.2024

w godz. 9:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto

*2 osób 380 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.