Fundusz Sołecki, gdy teoria zderza się z praktyką

Program:

1. Istota funduszu sołeckiego.

2. Podstawowe regulacje prawne – co ujęte jest w przepisach.

3. Podmioty odpowiedzialne, podmioty decyzyjne – radni, mieszkańcy, sołtys etc.

4. Rola zebrania wiejskiego w odniesieniu do wniosku o fundusz sołecki.

5. Kwestie proceduralne odnoszące się do wniosku o fundusz sołecki.

6. Problemy prawne dotyczące funduszy sołeckich.

7. Elementy praktyczne dotyczące unikania błędów w wypełnianiu wniosków, realizowaniu zebrań wiejskich, spisywaniu protokołów – część quasi warsztatowa.

8. Problemowe stany faktyczne – kazus – sytuacje bazujące na rzeczywistych przypadkach zawierające problem prawny, których należy unikać.

9. Środki przeznaczone na dane sołectwo – od czego zależy ich wysokość?

10. Kwestie temporalne – do i od kiedy składać wnioski?

 

Wykładowca:  Mateusz Piotr Szklarz -prawnik, wykładowca na Uniwersytecie Szczecińskim, pracownik naukowo – dydaktyczny na WSB w Poznaniu, pracownik kancelarii prawnej, wykładowca autorskich szkoleń z zakresu prawa w samorządzie, funduszu sołeckiego, prawa administracyjnego, zamówień publicznych oraz prawa międzynarodowego.

19.12.2022 w godz. 9:00-12:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 320 zł netto

*2 osób 300 zł netto/osoba

*3 osób 290 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.