Plan szkolenia:

1. Obowiązki państwowych i samorządowych jednostek w zakresie gromadzenia i archiwizacji dokumentacji.

 • Obowiązki instytucji wytwarzających materiały archiwalne
 • Obowiązki instytucji nie wytwarzających materiałów archiwalnych

2. Personel w archiwum zakładowym/ składnicy akt – zakres obowiązków.

3. Wymagania względem lokalu przeznaczonego na archiwum zakładowe.

 • Zabezpieczenia
 • Wyposażenie
 • Warunki przechowywania dokumentów

4. Przepisy kancelaryjno-archiwalne.

 • Instrukcja kancelaryjna
 • Jednolity rzeczowy wykaz akt
 • Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego lub składnicy akt

5. Działania podejmowane w archiwum/składnicy akt.

 • Ewidencja dokumentacji
 • Wycofywanie akt z ewidencji
 • Udostępnianie dokumentacji
 • Przekazywanie materiałów do archiwum państwowego
 • Brakowanie/niszczenie dokumentacji z uwzględnieniem RODO
 • Skontrum dokumentacji
 • Sprawozdawczość w archiwum zakładowym

6. Stosowanie odpowiednich druków i formularzy podczas gromadzenia i archiwizacji dokumentacji – omówienie wzorów.

 • W kancelarii
 • W przypadku przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego
 • W procesie ewidencji dokumentacji w archiwum
 • W przypadku brakowania/niszczenia dokumentacji

7. Kontrola i nadzór archiwalny.

 

Wykładowca Beata Aman

– nauczyciel przedmiotów ekonomicznych na kierunkach: Prawo i administracja, Budowa i funkcjonowanie archiwum – na zlecenie Budimex S.A w siedzibie Firmy w Warszawie oraz Zarządzanie dokumentacją – na zlecenie Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie,a także Efektywne zarządzanie czasem – na zlecenie Marcopol Sp. z o. o. Chwaszczyno k/Gdyni.

03.07.2024

14.08.2024

09.09.2024

w godz. 09:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto
*2 osoby 380 zł netto
*3 osoby 370 zł netto

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.