Informacja o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych po zmianach w 2023r.

Celem szkolenia jest prawidłowe zredagowanie treści informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych.

Szkolenie przeznaczone jest do pracowników działów kadr, kadr i płac, HR Bussines Partnerów, przedstawicieli firm świadczących usługi kadrowo-płacowe.

Program szkolenia:

1.         Treść informacji o warunkach zatrudnienia a czas pracy.

2.         Normy a wymiar czasu pracy.

3.         Przerwy w pracy.

4.         Schematy zmianowe.

5.         Zasady polecania i rozliczania nadgodzin – kadra kierownicza, kobiety w ciąży i rodzice dzieci do lat 8 oraz pracownicy niepełnosprawni.

6.         Benefity pracownicze, które należy wymienić w informacji o warunkach zatrudnienia.

7.         Świadczenia z ZFŚS w informacji o warunkach zatrudnienia.

8.         Rodzaje urlopów, o których należy poinformować pracowników.

9.         Opis zasad przemieszczania się pomiędzy dwoma miejscami pracy.

10.       Dodatkowe elementy informacji w przypadku pracy zdalnej.

11.       Warunki konieczne do spełnienia przy doręczeniu informacji elektronicznie.

12.       Aktualizacja informacji.

13.       Dodatkowe informacje dla pracowników delegowanych.

14.       Informacja o instytucji ubezpieczeniowej.

Prowadzący: Aneta Domalewska-
– absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dysponuje uprawnieniami pedagogicznymi do nauczania przedmiotów zawodowych. Posiada ponad 19-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu działem HR i administracji, dzięki czemu udaje jej się z powodzeniem łączyć teorię z praktyką biznesową. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie pracy, kadrach i płacach. Od lat prowadzi kursy, szkolenia i wykłady, przeprowadza audyty dokumentów kadrowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka wielu opracowań m.in. „Organizacja działu kadr i płac”, „Specjalista ds. kadr i płac” i innych. Praktyk stykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i ciekawy sposób przekazać swoją bogatą wiedzę innym. 

7.12.2023r. w godz. 11:30 – 12.30

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi 

*200 zł netto /osobę

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.