Telefon:  882 122 666    538 447 596

Wyszukiwarka aktualnych szkoleń

Poniżej zamieszczamy aktualną listę szkoleń. Każde szkolenie zawiera plan szkolenia dostępny po kliknięciu. Dostępnych szkoleń: 763

 

Aby zapisać się na wybrane szkolenie wypełnij KARTĘ ZGŁOSZENIA i prześlij  wypełniony skan.

Wypełnione zgłoszenie proszę przysłać faksem na numer:
 71/794-04-01  lub mailem  biuro@centrumaib.pl, sekretariat@centrumaib.pl


Organizujemy również szkolenia dla zorganizowanych grup liczących 20-45 osób
W przypadku zainteresowania proszę o kontakt

 

 

Lista aktualnych szkoleń

Webinarium- Egzekucja podatków, opłat i niepodatkowych należności publicznoprawnych w gminach i związkach międzygminnych po nowelizacji od dnia 30 lipca 2020 roku

Miasto: ONLINE Prowadzący: Arkadiusz Sputowski
Termin szkolenia: 17.08.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Profesjonalny sekretariat w urzędzie/instytucji – organizacja pracy, współpraca z przełożonym i obsługa klienta.

Miasto: Online Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 17.08.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Płatnik 10.02.002

Miasto: ONLINE Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 17.08.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2020 - Koronawirus

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 18.08.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- ZFŚS 2020 w SEKTORZE finansów publicznych - w jednostkach państwowych, samorządowych w tym: w jednostkach oświaty i kultury oraz w sektorze prywatnym - po zmianach w kontekście RODO – warsztaty

Miasto: ONLINE Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 18.08.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium - Sekretariat w placówkach oświatowych

Miasto: ONLINE Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 18.08.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

Miasto: Online Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 19.08.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium - FUNDUSZ SOŁECKI w praktyce

Miasto: ONLINE Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 19.08.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Akademia kadr i płac - szkolenie 4dniowe

Miasto: ONLINE Prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Termin szkolenia: 20.08.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium - Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych

Miasto: ONLINE Prowadzący: Tomasz Glinkowski
Termin szkolenia: 20.08.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium - Prawo pracy w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19

Miasto: Online Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 21.08.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Prawidłowe brakowanie (niszczenie ) dokumentacji w jednostkach sektora publicznego i prywatnego w oparciu o najnowsze regulacje prawne.

Miasto: Online Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 21.08.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH. Zasady prawidłowego przeprowadzania, rozliczania i dokumentowania wyników ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów w Jednostkach Państwowych i Samorządowych w tym w Placówkach Oświaty i Kultury - warsztaty

Miasto: ONLINE Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 21.08.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Klasyfikacja budżetowa w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów

Miasto: ONLINE Prowadzący: Mieczysława Socha
Termin szkolenia: 21.08.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – przygotowanie do pełnienia funkcji - RODO - przygotowanie do wdrożenia

Miasto: ONLINE Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 21.08.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Dokumentacja pracownicza - stan prawny 2020

Miasto: Online Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 24.08.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Inwentaryzacja 2020 w jednostkach oświaty

Miasto: Online Prowadzący: Mieczysława Socha
Termin szkolenia: 24.08.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Stosowanie technik informatycznych w KPA

Miasto: ONLINE Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 24.08.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- ARCHIWIZOWANIE dokumentacji współfinansowanej ze ŚRODKÓW UNIJNYCH

Miasto: ONLINE Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 24.08.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium-Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Miasto: Online Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 24.08.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Obsługa stron www – WordPress od podstaw

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 24.08.2020 Godziny: 15:30 plan szkolenia

Webinarium- Zarządzanie archiwum zakładowym/składnicy akt- poziom zaawansowany

Miasto: Online Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 25.08.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Audyt zgodności RODO

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 25.08.2020 Godziny: 15:30 plan szkolenia

Webinarium- Kontrola Zarządcza w 2020r.

Miasto: Online Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 26.08.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Zamykanie projektów unijnych

Miasto: Online Prowadzący: Radosław Gierałtowski
Termin szkolenia: 26.08.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych

Miasto: ONLINE Prowadzący: Piotr Rybicki
Termin szkolenia: 26.08.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium - Archiwum zakładowe - dla początkujących

Miasto: Online Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 26.08.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- System Informacji Oświatowej

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 26.08.2020 Godziny: 15:30 plan szkolenia

Webinarium - Regulamin ZFŚS warsztaty

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 27.08.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Księgowość projektów współfinansowanych ze środków UE

Miasto: Online Prowadzący: Radosław Gierałtowski
Termin szkolenia: 27.08.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- CZAS PRACY – w czasie COVID-19, nowości w zakresie tworzenia harmonogramów oraz rozliczania czasu pracy

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 28.08.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej

Miasto: Online Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 28.08.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium-Inwentaryzacja w praktyce jednostek budżetowych

Miasto: Online Prowadzący: Piotr Rybicki
Termin szkolenia: 28.08.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- ŚRODKI TRWAŁE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ICH KLASYFIKACJA I INWENTARYZACJA W PRAKTYCE Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN DLA PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – w tym dla Sektora Oświaty i Kultury

Miasto: ONLINE Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 28.08.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinariaum- Aneksy do arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2020/21

Miasto: Online Prowadzący: Aleksandra Kuźniak
Termin szkolenia: 28.08.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinariaum- Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole/placówce oświatowej

Miasto: Online Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 31.08.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinariaum- Jak zorganizować pracę placówki oświatowej

Miasto: Online Prowadzący: Aleksandra Kuźniak
Termin szkolenia: 03.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

Miasto: Online Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 04.09.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

PŁACE OD PODSTAW z uwzględnieniem najnowszych zmian 2020 r. – szkolenie 2 dniowe

Miasto: Online
Termin szkolenia: 07.09.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- BŁĘDY W REALIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ŚWIETLE WYNIKÓW ORGANÓW KONTROLI: NIK, RIO, MF, KPRM – warsztaty.

Miasto: ONLINE Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 07.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Profesjonalny sekretariat w urzędzie/instytucji

Miasto: Online Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 09.09.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- ZFŚS 2020 w SEKTORZE finansów publicznych - w jednostkach państwowych, samorządowych w tym: w jednostkach oświaty i kultury oraz w sektorze prywatnym - po zmianach w kontekście RODO – warsztaty

Miasto: ONLINE Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 09.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Fundusz Sołecki w praktyce

Miasto: ONLINE Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 09.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium-Ocena pracy nauczyciela/dyrektora placówki oświatowej a nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły/przedszkola w roku szkolnym 2020/21.

Miasto: Online Prowadzący: Aleksandra Kuźniak
Termin szkolenia: 09.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Kadry w oświacie – nawiązanie zmiana i rozwiązanie stosunku pracy, urlopy pracownicze, czas pracy, akta osobowe – aktualny stan prawny

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 10.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinariaum- Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole/placówce oświatowej

Miasto: Online Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 11.09.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- ŚRODKI TRWAŁE, ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE, WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE ICH KLASYFIKACJA I INWENTARYZACJA W PRAKTYCE Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN DLA PAŃSTWOWYCH I SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – w tym dla Sektora Oświaty i Kultury

Miasto: ONLINE Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 11.09.2020 Godziny: 11:00 plan szkolenia

Webinarium- WYNAGRODZENIE W OŚWIACIE 2020 - koronawirus

Miasto: ONLINE Prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Termin szkolenia: 14.09.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2020 -Koronawirus

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 15.09.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Czas pracy nauczycieli i jego ewidencjonowanie w szkołach i placówkach.

Miasto: Online Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 16.09.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium - Sekretariat w placówkach oświatowych

Miasto: ONLINE Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 16.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Zamykanie projektów unijnych

Miasto: Online Prowadzący: Radosław Gierałtowski
Termin szkolenia: 16.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Dokumentacja pracownicza – w świetle ostatnich zmiana przepisów kodeksu pracy

Miasto: Online Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 17.09.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium - Archiwum zakładowe - dla początkujących

Miasto: Online Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 17.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)

Miasto: ONLINE Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 17.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Księgowość projektów współfinansowanych ze środków UE

Miasto: Online Prowadzący: Radosław Gierałtowski
Termin szkolenia: 17.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium-Inwentaryzacja w praktyce jednostek budżetowych

Miasto: Online Prowadzący: Piotr Rybicki
Termin szkolenia: 17.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Świadectwa pracy oraz dokumentacja pracownicza w czasie pandemii COVID-19 – jak prawidłowo postępować w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 18.09.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinariaum- Jak przygotować konkurs na stanowisko dyrektora placówki oświatowej

Miasto: Online Prowadzący: Aleksandra Kuźniak
Termin szkolenia: 18.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Bilans za 2020 r. Przygotowanie urządzeń księgowych do prawidłowego zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych.

Miasto: Online Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 18.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Organizacja żywienia w placówkach oświatowych - wymagania odnośnie jadłospisu i higiena produkcji w dobie Covid-19. dzieci i młodzieży – przygotowanie zakładu do kontroli Inspekcji Sanitarnej

Miasto: ONLINE Prowadzący: Aneta Radłowska-Działo
Termin szkolenia: 21.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Wbecinarum-Kontrola danych subwencjonowanych zawartych w bazie danych SIO i ich związek z organizacją pracy placówki oświatowej.

Miasto: Online Prowadzący: Aleksandra Kuźniak
Termin szkolenia: 21.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium - INWENTARYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH. Zasady prawidłowego przeprowadzania, rozliczania i dokumentowania wyników ze wskazaniem najczęściej popełnianych błędów w Jednostkach Państwowych i Samorządowych w tym w Placówkach Oświaty i Kultury - warsztat

Miasto: ONLINE Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 21.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Płatnik 10.02.002

Miasto: ONLINE Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 22.09.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego - obowiązki i odpowiedzialność w dobie COVID19-

Miasto: ONLINE Prowadzący: Aneta Radłowska-Działo
Termin szkolenia: 22.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2020 -Koronawirus

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 23.09.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - najnowsze zmiany w przepisach dotyczących odpisu na zfśs

Miasto: Online Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 23.09.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

Miasto: Online Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 23.09.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Organizacja żywienia w placówkach oświatowych - wymagania odnośnie jadłospisu i higiena produkcji w dobie Covid-19. dzieci i młodzieży – przygotowanie zakładu do kontroli Inspekcji Sanitarnej

Miasto: ONLINE Prowadzący: Aneta Radłowska-Działo
Termin szkolenia: 23.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Pracownicze Plany Kapitałowe 2020 – ostatni etap wdrażania programu w zakładach pracy, zmiany przepisów prawa pracy, nowe obowiązki pracodawcy.

Miasto: Online Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 24.09.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Stosowanie technik informatycznych w KPA

Miasto: Online Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 24.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- ARCHIWIZOWANIE dokumentacji współfinansowanej ze ŚRODKÓW UNIJNYCH

Miasto: ONLINE Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 24.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 24.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Działania kadrowe w oświacie podejmowane w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, z pracownikiem samorządowym – w kontekście reformy edukacji

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 25.09.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Prawidłowe brakowanie (niszczenie ) dokumentacji w jednostkach sektora publicznego i prywatnego w oparciu o najnowsze regulacje prawne.

Miasto: Online Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 25.09.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinariaum- Jak zorganizować pracę placówki oświatowej

Miasto: Online Prowadzący: Aleksandra Kuźniak
Termin szkolenia: 28.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Obowiązki kontrolne w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach i związkach międzygminnych

Prowadzący: Arkadiusz Sputkowski
Termin szkolenia: 28.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Inwentaryzacja 2020– praktyka spisu z natury

Miasto: Online Prowadzący: Mieczysława Socha
Termin szkolenia: 28.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium-Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Miasto: Online Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 28.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinariaum- Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole/placówce oświatowej

Miasto: Online Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 30.09.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- CZAS PRACY – w czasie COVID-19, nowości w zakresie tworzenia harmonogramów oraz rozliczania czasu pracy

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 30.09.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Klasyfikacja budżetowa w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów

Miasto: ONLINE Prowadzący: Mieczysława Socha
Termin szkolenia: 30.09.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Czas pracy nauczycieli i jego ewidencjonowanie w szkołach i placówkach.

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 02.10.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole/placówce oświatowej z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach prawa oświatowego oraz założeń reformy edukacji

Miasto: ONLINE Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 02.10.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium-Inwentaryzacja w praktyce jednostek budżetowych

Miasto: Online Prowadzący: Piotr Rybicki
Termin szkolenia: 02.10.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- ZFŚS 2020 w SEKTORZE finansów publicznych

Miasto: Online Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 02.10.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 – 2020

Miasto: ONLINE Prowadzący: Radosław Gierałtowski
Termin szkolenia: 05.10.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Błedy w realizacji kontroli zarządczej

Miasto: Online Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 05.10.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Dokumentacja pracownicza – w świetle ostatnich zmiana przepisów kodeksu pracy – rewolucja w zakresie sposobu prowadzenia, archiwizacji oraz ochrony danych osobowych – stan prawny 2020 r.

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 06.10.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej (BIP)

Miasto: ONLINE Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 06.10.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Świadectwa pracy oraz dokumentacja pracownicza w czasie pandemii COVID-19 – jak prawidłowo postępować w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 07.10.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- CZAS PRACY – w czasie COVID-19, nowości w zakresie tworzenia harmonogramów oraz rozliczania czasu pracy

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 08.10.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Prawidłowe brakowanie (niszczenie ) dokumentacji w jednostkach sektora publicznego i prywatnego w oparciu o najnowsze regulacje prawne.

Miasto: ONLINE Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 09.10.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - najnowsze zmiany w przepisach dotyczących odpisu na zfśs, ochrony danych osobowych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia z programu 500+ a kryterium socjalne – stan prawny październik

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 09.10.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Płatnik 10.02.002

Miasto: ONLINE Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 12.10.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- AKADEMIA KADR I PŁAC 2020 DLA POCZĄTKUJĄCYCH– szkolenie 4 dniowe

Miasto: ONLINE Prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Termin szkolenia: 12.10.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

Miasto: ONLINE Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 12.10.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium-Inwentaryzacja środków trwałych

Miasto: Online Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 12.10.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego - obowiązki i odpowiedzialność w dobie COVID19-

Miasto: ONLINE Prowadzący: Aneta Radłowska-Działo
Termin szkolenia: 12.10.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2020 -Koronawirus

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 13.10.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Organizacja żywienia w placówkach oświatowych - wymagania odnośnie jadłospisu i higiena produkcji w dobie Covid-19. dzieci i młodzieży – przygotowanie zakładu do kontroli Inspekcji Sanitarnej

Miasto: ONLINE Prowadzący: Aneta Radłowska-Działo
Termin szkolenia: 13.10.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Stosowanie technik informatycznych w KPA

Miasto: ONLINE Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 13.10.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Bilans zamknięcia w jednostkach budżetowych za 2020 r.

Miasto: Online Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 13.10.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Działania kadrowe w oświacie podejmowane w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, z pracownikiem samorządowym – w kontekście reformy edukacji

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 15.10.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Regulamin ZFŚS- tworzenie prawa zakładowego (warsztaty) –stan prawny 2020 r.

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 16.10.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Zamykanie projektów unijnych

Miasto: ONLINE Prowadzący: Radosław Gierałtowski
Termin szkolenia: 16.10.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- ARCHIWIZOWANIE dokumentacji współfinansowanej ze ŚRODKÓW UNIJNYCH

Miasto: ONLINE Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 16.10.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Profesjonalny sekretariat w urzędzie/instytucji – organizacja pracy, współpraca z przełożonym i obsługa klienta.

Miasto: ONLINE Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 19.10.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- RODO w dziale kadr – nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników. Inne istotne zagadnienia wynikające z przepisów Prawa Pracy i Kodeksu Pracy

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 21.10.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium-Inwentaryzacja środków trwałych

Miasto: Online Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 21.10.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Pracownicze Plany Kapitałowe 2020 – ostatni etap wdrażania programu w zakładach pracy, zmiany przepisów prawa pracy, nowe obowiązki pracodawcy.

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 22.10.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium-Inwentaryzacja w praktyce jednostek budżetowych

Miasto: Online Prowadzący: Piotr Rybicki
Termin szkolenia: 22.10.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- ZARZĄDZANIE ARCHIWUM ZAKŁADOWYM/SKŁADNICY AKT - dla początkujących -

Miasto: ONLINE Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 23.10.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Korygowanie dokumentów płacowych - najczęściej popełniane błędy konsekwencje dla rozliczeń w ZUS i w podatku dochodowym

Miasto: ONLINE Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 26.10.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole/placówce oświatowej z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach prawa oświatowego oraz założeń reformy edukacji

Miasto: ONLINE Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 26.10.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Płatnik 10.02.002

Miasto: ONLINE Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 27.10.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Prawo pracy w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 28.10.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinariaum-Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Miasto: Online Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 28.10.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Prawidłowe brakowanie (niszczenie ) dokumentacji w jednostkach sektora publicznego i prywatnego w oparciu o najnowsze regulacje prawne.

Miasto: ONLINE Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 30.10.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- PŁACE OD PODSTAW z uwzględnieniem najnowszych zmian 2020 r. – szkolenie 2 dniowe

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 03.11.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- WYNAGRODZENIE W OŚWIACIE 2020 - koronawirus

Miasto: ONLINE Prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Termin szkolenia: 05.11.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2020 -Koronawirus

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 06.11.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Płatnik 10.02.002

Miasto: ONLINE Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 09.11.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Zamykanie projektów unijnych

Miasto: ONLINE Prowadzący: Radosław Gierałtowski
Termin szkolenia: 09.11.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinariu,- Korygowanie dokumentów płacowych - najczęściej popełniane błędy konsekwencje dla rozliczeń w ZUS i w podatku dochodowym

Miasto: ONLINE Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 10.11.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Prawidłowe brakowanie (niszczenie ) dokumentacji w jednostkach sektora publicznego i prywatnego w oparciu o najnowsze regulacje prawne.

Miasto: ONLINE Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 16.11.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego - obowiązki i odpowiedzialność w dobie COVID19-

Miasto: ONLINE Prowadzący: Aneta Radłowska-Działo
Termin szkolenia: 16.11.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Organizacja żywienia w placówkach oświatowych - wymagania odnośnie jadłospisu i higiena produkcji w dobie Covid-19. dzieci i młodzieży – przygotowanie zakładu do kontroli Inspekcji Sanitarnej

Miasto: ONLINE Prowadzący: Aneta Radłowska-Działo
Termin szkolenia: 17.11.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole/placówce oświatowej z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach prawa oświatowego oraz założeń reformy edukacji

Miasto: ONLINE Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 20.11.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 – 2020

Miasto: ONLINE Prowadzący: Radosław Gierałtowski
Termin szkolenia: 20.11.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Profesjonalny sekretariat w urzędzie/instytucji – organizacja pracy, współpraca z przełożonym i obsługa klienta.

Miasto: ONLINE Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 23.11.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Korygowanie dokumentów płacowych - najczęściej popełniane błędy konsekwencje dla rozliczeń w ZUS i w podatku dochodowym

Miasto: ONLINE Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 23.11.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Płatnik 10.02.002

Miasto: ONLINE Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 24.11.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

Miasto: ONLINE Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 27.11.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH 2020 -Koronawirus

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 30.11.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole/placówce oświatowej z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach prawa oświatowego oraz założeń reformy edukacji

Miasto: ONLINE Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 30.11.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- AKADEMIA KADR I PŁAC 2020 DLA POCZĄTKUJĄCYCH– szkolenie 4 dniowe

Miasto: ONLINE Prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Termin szkolenia: 01.12.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.