Telefon:  882 122 666    538 447 596

Wyszukiwarka aktualnych szkoleń

Poniżej zamieszczamy aktualną listę szkoleń. Każde szkolenie zawiera plan szkolenia dostępny po kliknięciu. Dostępnych szkoleń: 999

 

Aby zapisać się na wybrane szkolenie wypełnij KARTĘ ZGŁOSZENIA i prześlij  wypełniony skan.

Wypełnione zgłoszenie proszę przysłać faksem na numer:
 71/794-04-01  lub mailem  biuro@centrumaib.pl, sekretariat@centrumaib.pl


Organizujemy również szkolenia dla zorganizowanych grup liczących 20-45 osób
W przypadku zainteresowania proszę o kontakt

 

 

Lista aktualnych szkoleń

Webinarium - Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

Miasto: online Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 21.06.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- LISTA PŁAC PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH - Koronawirus

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 23.06.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Webinarium - ABC Prawa pracy dla początkujących

Prowadzący: Marek Choczaj
Termin szkolenia: 23.06.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Świadectwa pracy oraz dokumentacja pracownicza

Miasto: online Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 23.06.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Mini webinarium - Zmiany w przepisach prawa pracy, Praca zdalna, rozliczanie czasu pracy, tworzenie harmonogramów, ewidencja czasu pracy specyfika stanu epidemii Covid19 część I, stan prawny 2021 r

Miasto: online
Termin szkolenia: 23.06.2021 Godziny: 15:00 plan szkolenia

Mini Webinarium- Dokumentacja pracownicza w praktyce – elektroniczna forma dokumentacji, forma mieszana oraz wymogi organów kontroli względem różnych forma dokumentacji pracownika

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 23.06.2021 Godziny: 15:00 plan szkolenia

Webinarium- „Sygnaliści” – najnowsze obowiązki jednostek sektora publicznego w funkcjonowaniu pracodawców. Przygotowanie zakładu pracy do wdrożenia rozwiązań dotyczących „sygnalistów”.

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 24.06.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w warunkach pracy zdalnej lub hybrydowej. Kontrola, wspomaganie, monitorowanie i ewaluacja z wykorzystaniem pracy zdalnej .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w okresie pandemii.

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 24.06.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Mini Webinarium- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zasady tworzenia poprawnego Regulaminu ZFŚS, omówienie najważniejszych błędów, wskazówki jak unikać pułapek we własnym Regulaminie

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 24.06.2021 Godziny: 15:00 plan szkolenia

Webinarium - FUNDUSZ SOŁECKI w praktyce

Miasto: online Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 25.06.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Mini webinarium -Nowelizacja Statutu i innych dokumentów szkoły, przedszkola

Miasto: online
Termin szkolenia: 28.06.2021 Godziny: 08:00 plan szkolenia

Webinarium- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w okresie pandemii. Preliminarz wydatków na 2021, ulgi z tytułu COVID- 19, nowe formy pomocy dla pracowników.

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 28.06.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Płatnik 10.02.002

Miasto: ONLINE Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 29.06.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Profesjonalny sekretariat w placówkach oświatowych

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 29.06.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Zmiany w zamówieniach publicznych do 130000 zł od 01.01.2021.. Pełna dokumentacja. Regulamin. RODO. Elektroniczne fakturowanie

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 30.06.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Mini webinarium- Obowiązki dyrektora Szkoły w zakresie prawa pracy, prawa oświatowego i administracyjnego. Kompleksowa dokumentacja dyrektora szkoły.

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 01.07.2021 Godziny: 08:00 plan szkolenia

Webinarium- Prawidłowe brakowanie (niszczenie ) dokumentacji w jednostkach sektora publicznego i prywatnego w oparciu o najnowsze regulacje prawne

Miasto: online Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 01.07.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Regulamin ZFŚS- tworzenie prawa zakładowego (warsztaty)

Miasto: online Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 01.07.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Lista płac 2021 a COVID 19 ; PPK – zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe , potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków z omawianiem proponowanych zmian w 2022 roku

Miasto: ONLINE Prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Termin szkolenia: 01.07.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Ochrona danych osobowych dla osób przetwarzających dane osobowe

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kranc
Termin szkolenia: 01.07.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników organów kontroli : NIK, RIO, MF – warsztaty. Nowe podejście do wyznaczanych celów i kompetencji jednostek budżetowych oraz jednostek im podległych po zmianie Ustawy o Finansach Publicz

Miasto: online Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 01.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- ABC prawa pracy

Miasto: online Prowadzący: Marek Choczaj
Termin szkolenia: 01.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Zarządzanie archiwum zakładowym/składnicy akt dla początkujących

Miasto: online Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 01.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Kompleksowa dokumentacja Szkoły i Placówki Oświatowej jako zakładu pracy. Katalog dokumentów dyrektora szkoły

Miasto: online
Termin szkolenia: 01.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Mini webinarium- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zasady tworzenia poprawnego Regulaminu ZFŚS , omówienie osób uprawnionych, rodzaje świadczeń socjalnych, odpisy, problematyka Karty Nauczyciela przy ZFŚS oraz zwolnienia podatkowe

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 01.07.2021 Godziny: 15:00 plan szkolenia

Webinarium- Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

Miasto: online Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 02.07.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Sygnaliści– najnowsze obowiązki jednostek sektora publicznego w funkcjonowaniu pracodawców. Przygotowanie zakładu pracy do wdrożenia rozwiązań dotyczących sygnalistów.

Miasto: online Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 02.07.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę/ umów cywilnoprawnych/ZFŚŚ, błędy a zasady poprawnego potrącania- 2021 rok.

Miasto: ONLINE Prowadzący: Jolanta Jaśkiewicz- Karakow
Termin szkolenia: 02.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Obieg i archiwizacja dokumentów w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją

Miasto: ONLINE Prowadzący: Adam Parysz
Termin szkolenia: 02.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Profesjonalne prowadzenie sekretariatu szkolnego

Miasto: ONLINE Prowadzący: Alicja Benzar
Termin szkolenia: 02.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Zamówienia publiczne do 130 tys. zł

Miasto: online Prowadzący: Wojciech Piórkowski
Termin szkolenia: 02.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Mini webinarium- Akta osobowe w czasie stanu epidemii Covid 19 – zasady tworzenie, ochrona danych osobowych w kontekście prawa pracy, omówienie poszczególnych części akt osobowych

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 02.07.2021 Godziny: 15:00 plan szkolenia

Mini webinarium- Awans zawodowy nauczyciela Krok po kroku. Wzory dokumentów nauczyciela i dyrektora

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 05.07.2021 Godziny: 08:00 plan szkolenia

Webinarium- Rola i zadania koordynatora/archiwisty w zarządzaniu dokumentacją w jednostkach administracji.

Miasto: ONLINE Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 05.07.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Płatnik 10.02.002

Miasto: online Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 05.07.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w okresie pandemii. Preliminarz wydatków na 2021, ulgi z tytułu COVID- 19, nowe formy pomocy dla pracowników

Miasto: online
Termin szkolenia: 05.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Zmiany (2021 r.) w postępowaniu administracyjny na podstawie KPA z zastosowaniem RODO

Miasto: ONLINE Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 06.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Miasto: ONLINE Prowadzący: Alicja Benzar
Termin szkolenia: 06.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- System Informacji Oświatowej prawidłowe zasady wprowadzania danych

Miasto: online
Termin szkolenia: 06.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Świadectwa pracy oraz dokumentacja pracownicza w czasie pandemii COVID-19 – jak prawidłowo postępować w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

Miasto: online Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 07.07.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Fundusz Sołecki w praktyce

Miasto: online Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 07.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium-Prowadzenie kadr w szkołach i placówkach oświatowych. Zastosowanie w praktyce przepisów prawa pracy i prawa oświatowego. Dokumentacja pracownicza. Świadczenia kompensacyjne i uprawnienia emerytalne pracowników oświaty

Miasto: online
Termin szkolenia: 07.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji z uwzględnieniem wymogów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z Polską Normą PN-EN-ISO/IEC-27001

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 08.07.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Dokumentacja pracownicza – w świetle ostatnich zmiana przepisów kodeksu pracy – rewolucja w zakresie sposobu prowadzenia, archiwizacji oraz ochrony danych osobowych

Miasto: online Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 08.07.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Zmiany w zamówieniach publicznych do 130000 zł od 01.01.2021.. Pełna dokumentacja. Regulamin. RODO. Elektroniczne fakturowanie

Miasto: online
Termin szkolenia: 08.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Koordynator czynności kancelaryjnych

Miasto: online Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 08.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Przygotowanie i przeprowadzenie procedur udzielania zamówień publicznych w dostawach artykułów spożywczych oraz usługach żywienia

Miasto: online Prowadzący: Wojciech Piórkowski
Termin szkolenia: 09.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne ich klasyfikacja i inwentaryzacja w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym dla jednostek sektora finansów publicznych – w tym dla Oświaty i Kultury- Warszta

Miasto: online Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 09.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Płace od podstaw

Miasto: online Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 12.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium - Księgowość projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Miasto: online
Termin szkolenia: 12.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium - Obieg dokumentów w systemie EZD

Miasto: online Prowadzący: Roman Stempel
Termin szkolenia: 13.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium - Profesjonalny sekretariat w placówkach oświatowych

Miasto: online
Termin szkolenia: 13.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium - Zarządzanie ryzykiem – proces zarządzania ryzykiem w dobie COVID.

Miasto: online
Termin szkolenia: 13.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Zarządzanie ryzykiem – proces zarządzania ryzykiem w dobie COVID.

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 13.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium - PPK - problemy , wyzwania, nowe obowiązki. Naliczanie płac z uwzględnieniem składek

Miasto: online Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 14.07.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium - E-KPA - E-DORĘCZENIA

Miasto: online Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 14.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium - Rozliczanie projektów EFRR w SL2014

Miasto: online
Termin szkolenia: 15.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- KPA w jednostkach pomocy Społecznej

Miasto: ONLINE Prowadzący: Kamil Miśtal
Termin szkolenia: 16.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Mini Webinarium- PRACA ZDALNA - PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 16.07.2021 Godziny: 15:00 plan szkolenia

Mini Webinarium- ABC PRAWA PRACY

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 16.07.2021 Godziny: 15:00 plan szkolenia

Webinarium - Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły

Miasto: online
Termin szkolenia: 19.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium - KZ i analiza ryzyka

Miasto: online
Termin szkolenia: 20.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Fundusz Sołecki w praktyce

Miasto: online Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 21.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium - Lista Płac pracowników samorządowych

Miasto: online
Termin szkolenia: 21.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w okresie pandemii

Miasto: online
Termin szkolenia: 26.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium - Korygowanie dokumentów płacowych - najczęściej popełniane błędy

Miasto: online Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 28.07.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Mini Webinarium- Czas Pracy w administracji

Termin szkolenia: 29.07.2021 Godziny: 15:00 plan szkolenia

Webinarium- Zmiany (2021 r.) w postępowaniu administracyjny na podstawie KPA z zastosowaniem RODO

Miasto: ONLINE Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 30.07.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Lista płac 2021 a COVID 19 ; PPK – zasiłki ZUS, wynagrodzenie postojowe , potrącenia z wynagrodzeń i zasiłków z omawianiem proponowanych zmian w 2022 roku

Miasto: ONLINE Prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Termin szkolenia: 04.08.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium - KZ i analiza ryzyka

Miasto: online
Termin szkolenia: 05.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w okresie pandemii. Preliminarz wydatków na 2021, ulgi z tytułu COVID- 19, nowe formy pomocy dla pracowników.

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 05.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Zmiany w zamówieniach publicznych do 130000 zł od 01.01.2021.. Pełna dokumentacja. Regulamin. RODO. Elektroniczne fakturowanie

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 06.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Wynagrodzenia w oświacie – 2dniowe warsztaty dla początkujących - z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian

Miasto: ONLINE Prowadzący: Jolanta Jaśkiewicz-Karakow
Termin szkolenia: 09.08.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Fundusz Sołecki w praktyce

Miasto: online Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 11.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Mini Webinarium- Czas Pracy w administracji

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 12.08.2021 Godziny: 15:00 plan szkolenia

Webinarium - KZ i analiza ryzyka

Miasto: online
Termin szkolenia: 16.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Płatnik 10.02.002

Miasto: ONLINE Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 17.08.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Zmiany w zamówieniach publicznych do 130000 zł od 01.01.2021.. Pełna dokumentacja. Regulamin. RODO. Elektroniczne fakturowanie

Miasto: online
Termin szkolenia: 17.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium - Profesjonalny sekretariat w placówkach oświatowych

Miasto: online
Termin szkolenia: 17.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Regulamin ZFŚS- tworzenie prawa zakładowego (warsztaty)

Miasto: online Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 18.08.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne ich klasyfikacja i inwentaryzacja w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym dla jednostek sektora finansów publicznych – w tym dla Oświaty i Kultury- Warszta

Miasto: online Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 18.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Fundusz Sołecki w praktyce

Miasto: online Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 18.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Polityka rachunkowości i jej wpływ na sprawozdawczość

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 18.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Mini Webinarium- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zasady tworzenia poprawnego Regulaminu ZFŚS, omówienie najważniejszych błędów, wskazówki jak unikać pułapek we własnym Regulaminie

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 18.08.2021 Godziny: 15:00 plan szkolenia

Mini webinarium - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zasady tworzenia poprawnego Regulaminu ZFŚS, omówienie najważniejszych błędów, wskazówki jak unikać pułapek we własnym Regulaminie

Miasto: online
Termin szkolenia: 18.08.2021 Godziny: 15:00 plan szkolenia

Webinarium- Dokumentacja pracownicza – w świetle ostatnich zmiana przepisów kodeksu pracy – rewolucja w zakresie sposobu prowadzenia, archiwizacji oraz ochrony danych osobowych

Miasto: online Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 19.08.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium - Księgowość projektów współfinansowanych ze środków unijnych

Miasto: online
Termin szkolenia: 19.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Miasto: ONLINE Prowadzący: Alicja Benzar
Termin szkolenia: 19.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Mini webinarium - Zmiany w przepisach prawa pracy, Praca zdalna, rozliczanie czasu pracy, tworzenie harmonogramów, ewidencja czasu pracy specyfika stanu epidemii Covid19 część I, stan prawny 2021 r

Miasto: online
Termin szkolenia: 19.08.2021 Godziny: 15:00 plan szkolenia

Webinarium- Zarządzanie aktywami w bezpieczeństwie informacji z uwzględnieniem wymogów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z Polską Normą PN-EN-ISO/IEC-27001

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 20.08.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Prawidłowe brakowanie (niszczenie ) dokumentacji w jednostkach sektora publicznego i prywatnego w oparciu o najnowsze regulacje prawne

Miasto: online Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 20.08.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Kompleksowa dokumentacja Szkoły i Placówki Oświatowej jako zakładu pracy. Katalog dokumentów dyrektora szkoły

Miasto: online
Termin szkolenia: 20.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Przygotowanie i przeprowadzenie procedur udzielania zamówień publicznych w dostawach artykułów spożywczych oraz usługach żywienia

Miasto: online Prowadzący: Wojciech Piórkowski
Termin szkolenia: 20.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

Miasto: online Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 23.08.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników organów kontroli : NIK, RIO, MF – warsztaty. Nowe podejście do wyznaczanych celów i kompetencji jednostek budżetowych oraz jednostek im podległych po zmianie Ustawy o Finansach Publicz

Miasto: online Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 23.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Zmiany w ustawie o Pomocy Społecznej 2021

Miasto: ONLINE Prowadzący: Kamil Miśtal
Termin szkolenia: 23.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Prowadzenie kadr i płac w placówkach oświatowych

Miasto: online
Termin szkolenia: 23.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium - Płace od podstaw

Miasto: online Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 24.08.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- System Informacji Oświatowej prawidłowe zasady wprowadzania danych

Miasto: online
Termin szkolenia: 24.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Profesjonalne prowadzenie sekretariatu szkolnego

Miasto: ONLINE Prowadzący: Alicja Benzar
Termin szkolenia: 24.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Zarządzanie archiwum zakładowym/składnicy akt dla początkujących

Miasto: online Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 24.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium -E-KPA - E-DORĘCZENIA

Miasto: online Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 25.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Czas pracy nauczycieli i jego ewidencjonowanie w szkołach i placówkach.

Miasto: online Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 25.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w okresie pandemii

Miasto: online
Termin szkolenia: 25.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Mini webinarium- Akta osobowe w czasie stanu epidemii Covid 19 – zasady tworzenie, ochrona danych osobowych w kontekście prawa pracy, omówienie poszczególnych części akt osobowych

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 25.08.2021 Godziny: 15:00 plan szkolenia

Webinarium- Sygnaliści– najnowsze obowiązki jednostek sektora publicznego w funkcjonowaniu pracodawców. Przygotowanie zakładu pracy do wdrożenia rozwiązań dotyczących sygnalistów.

Miasto: online Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 26.08.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- ABC prawa pracy

Miasto: online Prowadzący: Marek Choczaj
Termin szkolenia: 26.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Koordynator czynności kancelaryjnych

Miasto: online Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 26.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Mini webinarium- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zasady tworzenia poprawnego Regulaminu ZFŚS , omówienie osób uprawnionych, rodzaje świadczeń socjalnych, odpisy, problematyka Karty Nauczyciela przy ZFŚS oraz zwolnienia podatkowe

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 26.08.2021 Godziny: 15:00 plan szkolenia

Mini Webinarium- Dokumentacja pracownicza w praktyce – elektroniczna forma dokumentacji, forma mieszana oraz wymogi organów kontroli względem różnych forma dokumentacji pracownika

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 26.08.2021 Godziny: 15:00 plan szkolenia

Webinarium - Obieg dokumentów w systemie EZD

Miasto: online Prowadzący: Roman Stempel
Termin szkolenia: 27.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Zamówienia publiczne do 130 tys. zł

Miasto: online Prowadzący: Wojciech Piórkowski
Termin szkolenia: 27.08.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

webinarium- Rola i zadania koordynatora/archiwisty w zarządzaniu dokumentacją w jednostkach administracji.

Miasto: ONLINE Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 30.08.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole/placówce oświatowej z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach prawa oświatowego oraz założeń reformy edukacji

Miasto: ONLINE Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 31.08.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Wynagrodzenia w oświacie – 2dniowe warsztaty dla początkujących - z uwzględnieniem najnowszych i proponowanych zmian

Miasto: ONLINE Prowadzący: Jolanta Jaśkiewicz-Karakow
Termin szkolenia: 02.09.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium-Prawidłowe brakowanie (niszczenie ) dokumentacji w jednostkach sektora publicznego i prywatnego w oparciu o najnowsze regulacje prawne

Miasto: online Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 06.09.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Płatnik 10.02.002

Miasto: ONLINE Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 07.09.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium-Fundusz Sołecki w praktyce

Miasto: online Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 08.09.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium-Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne ich klasyfikacja i inwentaryzacja w praktyce z uwzględnieniem najnowszych zmian w prawie podatkowym i bilansowym dla jednostek sektora finansów publicznych – w tym dla Oświaty i Kultury- Warsztaty

Miasto: online Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 08.09.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium - Czas Pracy w Urzędzie

Miasto: online Prowadzący: Marek Choczaj
Termin szkolenia: 09.09.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Mini Webinarium- Dokumentacja pracownicza w praktyce – elektroniczna forma dokumentacji, forma mieszana oraz wymogi organów kontroli względem różnych forma dokumentacji pracownika

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 09.09.2021 Godziny: 15:00 plan szkolenia

Webinarium- Ochrona danych osobowych dla osób przetwarzających dane osobowe

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kranc
Termin szkolenia: 10.09.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium - Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

Miasto: online Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 13.09.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Prowadzenie kadr w szkołach i placówkach oświatowych. Zastosowanie w praktyce przepisów prawa pracy i prawa oświatowego. Dokumentacja pracownicza. Świadczenia kompensacyjne i uprawnienia emerytalne pracowników oświaty.

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 13.09.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Lista Płac pracowników samorządowych - Koronawirus

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 14.09.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Organizacja żywienia w placówkach oświatowych - wymagania odnośnie jadłospisu i higiena produkcji w dobie Covid-19. dzieci i młodzieży – przygotowanie zakładu do kontroli Inspekcji Sanitarnej

Miasto: ONLINE Prowadzący: Aneta Radłowska-Działo
Termin szkolenia: 14.09.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Błędy w realizacji kontroli zarządczej w świetle wyników organów kontroli : NIK, RIO, MF – warsztaty. Nowe podejście do wyznaczanych celów i kompetencji jednostek budżetowych oraz jednostek im podległych po zmianie Ustawy o Finansach Publiczn

Miasto: ONLINE Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 14.09.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Regulamin ZFŚS - tworzenie prawa zakładowego (warsztaty)

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 15.09.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego - obowiązki i odpowiedzialność w dobie COVID19-

Miasto: ONLINE Prowadzący: Aneta Radłowska-Działo
Termin szkolenia: 15.09.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Fundusz Sołecki w praktyce

Miasto: online Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 15.09.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- „Sygnaliści” – najnowsze obowiązki jednostek sektora publicznego w funkcjonowaniu pracodawców. Przygotowanie zakładu pracy do wdrożenia rozwiązań dotyczących „sygnalistów”.

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 16.09.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Profesjonalny sekretariat w placówkach oświatowych

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 16.09.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Przygotowanie i przeprowadzenie procedur udzielania zamówień publicznych w dostawach artykułów spożywczych oraz usługach żywienia W dniu 17.09.2021r. w godz: 10:00-15:00 1. Regulacja prawna udzielania zamówień publicznych; 2. Finansowanie us

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 17.09.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Zmiany (2021 r.) w postępowaniu administracyjny na podstawie KPA z zastosowaniem RODO

Miasto: ONLINE Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 17.09.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Rola i zadania koordynatora/archiwisty w zarządzaniu dokumentacją w jednostkach administracji.

Miasto: ONLINE Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 20.09.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Płace od podstaw z uwzględnieniem najnowszych zmian- szkolenie 2 dniowe

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 20.09.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Kompleksowa dokumentacja Szkoły i Placówki Oświatowej jako zakładu pracy. Katalog dokumentów dyrektora Szkoły

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 20.09.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- System Informacji Oświatowej prawidłowe zasady wprowadzania danych

Miasto: ONLINE Prowadzący: Kamil Gałązka
Termin szkolenia: 21.09.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Pracownicze Plany Kapitałowe – nowe obowiązki pracodawcy, rozliczanie wynagrodzeń przy składkach na PPK

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 22.09.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Zarządzanie archiwum zakładowym/składnicy akt- dla początkujących

Miasto: ONLINE Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 22.09.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Elektroniczne postępowanie administracyjne - e-doręczenia -

Miasto: ONLINE Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 22.09.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Mini webinarium - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zasady tworzenia poprawnego Regulaminu ZFŚS, omówienie najważniejszych błędów, wskazówki jak unikać pułapek we własnym Regulaminie

Miasto: online
Termin szkolenia: 22.09.2021 Godziny: 15:00 plan szkolenia

Mini Webinarium- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zasady tworzenia poprawnego Regulaminu ZFŚS, omówienie najważniejszych błędów, wskazówki jak unikać pułapek we własnym Regulaminie

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 22.09.2021 Godziny: 15:00 plan szkolenia

Webinarium -Czas pracy nauczycieli i jego ewidencjonowanie w szkołach i placówkach

Miasto: online Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 23.09.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium -Kontrola zarządcza i analiza ryzyka w jednostkach publicznych - praktyczne warsztaty: wskazywanie celów i zadań, określanie ryzyk, odpowiednia dokumentacja

Miasto: online Prowadzący: Tomasz Krajewski
Termin szkolenia: 23.09.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- ABC Prawa pracy dla początkujących

Miasto: ONLINE Prowadzący: Marek Choczaj
Termin szkolenia: 23.09.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Mini Webinarium- Czas Pracy w administracji

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 23.09.2021 Godziny: 15:00 plan szkolenia

Webinarium- Obieg dokumentów w Systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 24.09.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Zmiany w zamówieniach publicznych do 130000 zł od 01.01.2021.. Pełna dokumentacja. Regulamin. RODO. Elektroniczne fakturowanie

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 24.09.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Zamówienia publiczne do 130 tys zł

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 24.09.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole/placówce oświatowej z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach prawa oświatowego oraz założeń reformy edukacji

Miasto: ONLINE Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 27.09.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji z uwzględnieniem wymogów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z Polską Normą PN-EN-ISO/IEC-27001

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 27.09.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w okresie pandemii. Preliminarz wydatków na 2021, ulgi z tytułu COVID- 19, nowe formy pomocy dla pracowników.

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 27.09.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Inspektor Ochrony Danych w jednostce oświatowej

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 27.09.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Koordynator czynności kancelaryjnych

Miasto: ONLINE Prowadzący: Teresa Curzytek
Termin szkolenia: 28.09.2021 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Dokumentacja pracownicza – w świetle ostatnich zmiana przepisów kodeksu pracy – rewolucja w zakresie sposobu prowadzenia, archiwizacji oraz ochrony danych osobowych –

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 29.09.2021 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Mini webinarium- Akta osobowe w czasie stanu epidemii Covid 19 – zasady tworzenie, ochrona danych osobowych w kontekście prawa pracy, omówienie poszczególnych części akt osobowych

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 29.09.2021 Godziny: 15:00 plan szkolenia

Mini webinarium- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zasady tworzenia poprawnego Regulaminu ZFŚS , omówienie osób uprawnionych, rodzaje świadczeń socjalnych, odpisy, problematyka Karty Nauczyciela przy ZFŚS oraz zwolnienia podatkowe

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 30.09.2021 Godziny: 15:00 plan szkolenia
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.