Telefon:  882 122 666    538 447 596

Wyszukiwarka aktualnych szkoleń

Poniżej zamieszczamy aktualną listę szkoleń. Każde szkolenie zawiera plan szkolenia dostępny po kliknięciu. Dostępnych szkoleń: 626

 

Aby zapisać się na wybrane szkolenie wypełnij KARTĘ ZGŁOSZENIA i prześlij  wypełniony skan.

Wypełnione zgłoszenie proszę przysłać faksem na numer:
 71/794-04-01  lub mailem  biuro@centrumaib.pl, sekretariat@centrumaib.pl


Organizujemy również szkolenia dla zorganizowanych grup liczących 20-45 osób
W przypadku zainteresowania proszę o kontakt

 

 

Lista aktualnych szkoleń

Webinarium- Kodeks pracy - Covid-19

Miasto: Online Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 05.06.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Listy płac pracowników samorządowych 2020r- Koronawirus

Miasto: ONLINE Prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Termin szkolenia: 05.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Zmodyfikowane przepisy prawa pracy w związku z pandemią

Miasto: Online Prowadzący: Marek Choczaj
Termin szkolenia: 05.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Płatnik 10.02.002

Miasto: Online Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 08.06.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- „Tarcza antykryzysowa”- Kompendium dla samorządów

Miasto: ONLINE Prowadzący: Bartosz Mendyk
Termin szkolenia: 08.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Kontrola Zarządcza

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 08.06.2020 Godziny: 11:00 plan szkolenia

Webinarium - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 09.06.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Stosowanie technik informatycznych w KPA

Miasto: Warszawa Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 09.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- OBOWIĄZKOWA DOKUMENTACJA DANYCH OSOBOWYCH

Miasto: ONLINE Prowadzący: Bartosz Mendyk
Termin szkolenia: 09.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Zmodyfikowane przepisy prawa pracy - 10.06.20 r. Szczecin

Miasto: Szczecin Prowadzący: Marek Choczaj
Termin szkolenia: 10.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Korygowanie dokumentów płacowych - najczęściej popełniane błędy

Miasto: Online Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 15.06.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Płace od postaw 2020 - 2 dniowe warsztaty

Miasto: Online Prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Termin szkolenia: 16.06.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Kontrola zarządcza w 2020 r. po zmianach - 16.06.20 Wrocław

Miasto: Wrocław Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 16.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Kontrola Zarządcza i analiza ryzyka w jednostkach publicznych

Miasto: ONLINE Prowadzący: Tomasz Krajewski
Termin szkolenia: 16.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- INSPEKTOR OCHRONY DANYCH – przygotowanie do pełnienia funkcji- RODO - przygotowanie do wdrożenia

Miasto: ONLINE Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 16.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium - Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych

Miasto: ONLINE Prowadzący: Adam Nowacki
Termin szkolenia: 16.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Fundusz Sołecki w praktyce - 16.06.20 r. Opole

Miasto: Opole Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 16.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Działania kadrowe w oświacie podejmowane w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, z pracownikiem samorządowym – w kontekście reformy edukacji

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 17.06.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

SIO - wytyczne, obowiązki, procedury postępowania

Miasto: Warszawa Prowadzący: Adam Nowacki
Termin szkolenia: 17.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Prawidłowe brakowanie (niszczenie ) dokumentacji w jednostkach sektora publicznego i prywatnego w oparciu o najnowsze regulacje prawne.

Miasto: ONLINE Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 18.06.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - najnowsze zmiany w przepisach - 18.06.20 Warszawa

Miasto: Warszawa Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 18.06.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Opłata „śmieciowa” oraz opłata za odbieranie odpadów komunalnych w 2020 roku

Miasto: ONLINE Prowadzący: Arkadiusz Sputowski
Termin szkolenia: 18.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Stosowanie technik informatycznych w KPA

Miasto: Zielona Góra Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 18.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - najnowsze zmiany w przepisach - 19.06.20 Gdańsk

Miasto: Gdańsk Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 19.06.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Prowadzenie profesjonalnego sekretariatu szkolnego

Miasto: Online Prowadzący: Alicja Benzar
Termin szkolenia: 19.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych

Miasto: ONLINE Prowadzący: Piotr Rybicki
Termin szkolenia: 19.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Egzekucja podatków, opłat i niepodatkowych należności publicznoprawnych w gminach i związkach międzygminnych

Miasto: ONLINE Prowadzący: Arkadiusz Sputowski
Termin szkolenia: 19.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- System Informacji Oświatowej

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 19.06.2020 Godziny: 15:30 plan szkolenia

Zamykanie projektów unijnych

Miasto: Online Prowadzący: Radosław Gierałtowski
Termin szkolenia: 22.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Środki Trwałe, Wartości niematerialne i prawne -klasyfikacji, inwentaryzacja w praktyce

Miasto: Rzeszów Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 22.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Cyberbezpieczeństwo w placówce oświatowej

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 22.06.2020 Godziny: 15:30 plan szkolenia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - najnowsze zmiany w przepisach - 23.06.20 Zielona Góra

Miasto: Zielona Góra Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 23.06.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 – 2020

Miasto: Online Prowadzący: Radosław Gierałtowski
Termin szkolenia: 23.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Zamówienia Publiczne do 30 tys EURO

Miasto: ONLINE Prowadzący: Tomasz Glinkowski
Termin szkolenia: 23.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Bezpieczny pracownik w cyberprzestrzeni w kontekście RODO

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 23.06.2020 Godziny: 15:30 plan szkolenia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - najnowsze zmiany w przepisach dotyczących odpisu na zfśs, ochrony danych osobowych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia z programu 500+ a kryterium socjalne – stan prawny 2020 r.

Miasto: Szczecin Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 24.06.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Stosowanie technik informatycznych w KPA

Miasto: Szczecin Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 24.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

Miasto: ONLINE Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 25.06.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Stosowanie technik informatycznych w KPA - 25.06.20 Wrocław

Miasto: Wrocław Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 25.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole/placówce oświatowej

Miasto: ONLINE Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 26.06.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Środki Trwałe, Wartości niematerialne i prawne -klasyfikacji, inwentaryzacja w praktyce

Miasto: Gdańsk Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 26.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

ZFŚS 2020 w sektor finansów publicznych - 29.06.20 r. Opole

Miasto: Opole Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 29.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium - System Informacji Oświatowej 2020- dwudniowe

Miasto: Online Prowadzący: Alicja Benzar
Termin szkolenia: 29.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Stosowanie technik informatycznych w KPA - 30.06.20 Poznań

Miasto: Poznań Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 30.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium - Profesjonalny sekretariat w urzędzie/instytucji

Miasto: ONLINE Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 30.06.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Regulamin ZFŚS- tworzenie prawa zakładowego po zmianach październik 2019 r.(warsztaty) –stan prawny 2020 r.

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 01.07.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Zamykanie projektów unijnych

Miasto: Online Prowadzący: Radosław Gierałtowski
Termin szkolenia: 01.07.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Stosowanie technik informatycznych w KPA

Miasto: ONLINE Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 01.07.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Środki Trwałe, Wartości niematerialne i prawne -klasyfikacji, inwentaryzacja w praktyce

Miasto: Wrocław Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 01.07.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Akademia kadr i płac dla początkujących - 4 dniowe szkolenie

Miasto: Online Prowadzący: Jolanta Karakow-Jaśkiewicz
Termin szkolenia: 02.07.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Prawidłowe brakowanie (niszczenie ) dokumentacji w jednostkach sektora publicznego i prywatnego w oparciu o najnowsze regulacje prawne.

Miasto: ONLINE Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 02.07.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014 – 2020

Miasto: Online Prowadzący: Radosław Gierałtowski
Termin szkolenia: 02.07.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Stosowanie technik informatycznych w KPA

Miasto: Rzeszów Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 02.07.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne - 03.07.20 Warszawa

Miasto: Warszawa Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 03.07.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium - FUNDUSZ SOŁECKI w praktyce

Miasto: ONLINE Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 03.07.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium - Najważniejsze zmiany w w VAT i CIT 2019/2020

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 03.07.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Funkcjonowanie archiwów zakładowych i składnic akt zgodnie z RODO

Miasto: ONLINE Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 06.07.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Opłata „śmieciowa” oraz opłata za odbieranie odpadów komunalnych w 2020 roku

Miasto: ONLINE Prowadzący: Arkadiusz Sputowski
Termin szkolenia: 06.07.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Cyberbezpieczeństwo w placówce oświatowej

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 06.07.2020 Godziny: 15:30 plan szkolenia

Webinarium- Dokumentacja pracownicza – w świetle ostatnich zmiana przepisów kodeksu pracy – rewolucja w zakresie sposobu prowadzenia, archiwizacji oraz ochrony danych osobowych – stan prawny 2020 r.

Miasto: ONLINE Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 07.07.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Pracownicze Plany Kapitałowe - obowiązki administracyjne pracodawcy oraz możliwe sankcje karne ze strony PIP

Miasto: ONLINE Prowadzący: Marek Choczaj
Termin szkolenia: 07.07.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Stosowanie technik informatycznych w KPA

Miasto: Łódź Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 07.07.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Bezpieczny pracownik w cyberprzestrzeni w kontekście RODO

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 07.07.2020 Godziny: 15:30 plan szkolenia

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - najnowsze zmiany w przepisach dotyczących odpisu na zfśs, ochrony danych osobowych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia z programu 500+ a kryterium socjalne – stan prawny 2020 r.

Miasto: Poznań Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 08.07.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Dokumentacja pracownicza – w świetle ostatnich zmian - 09.07.20 Gdańsk

Miasto: Gdańsk Prowadzący: Krzysztof Kowalik
Termin szkolenia: 09.07.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych

Miasto: ONLINE Prowadzący: Piotr Rybicki
Termin szkolenia: 09.07.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Kontrola Zarządcza i analiza ryzyka w jednostkach publicznych

Miasto: ONLINE Prowadzący: Tomasz Krajewski
Termin szkolenia: 09.07.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Stosowanie technik informatycznych w KPA - 09.07.20 r. Kraków

Miasto: Kraków Prowadzący: Adam Haręża
Termin szkolenia: 09.07.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- System Informacji Oświatowej

Miasto: ONLINE
Termin szkolenia: 09.07.2020 Godziny: 15:30 plan szkolenia

Zasady prowadzenia, rozliczania i dokumentowania wyników - 10.07.20 Gdańsk

Miasto: Gdańsk Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 10.07.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Zamówienia Publiczne do 30000. Euro ze środków unijnych

Miasto: ONLINE Prowadzący: Tomasz Krajewski
Termin szkolenia: 10.07.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium - System Informacji Oświatowej 2020- dwudniowe

Miasto: Online Prowadzący: Alicja Benzar
Termin szkolenia: 13.07.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

KONTROLA ZARZĄDCZA W 2020 R. PO ZMIANIE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH. Nowe podejście do wyznaczanych celów i kompetencji jednostek samorządowych oraz jednostek im podległych - warsztaty

Miasto: Wrocław Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 13.07.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Prowadzenie i organizacja sekretariatu w szkole/placówce oświatowej

Miasto: ONLINE Prowadzący: Beata Aman
Termin szkolenia: 14.07.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

KONTROLA ZARZĄDCZA W 2020 R. PO ZMIANIE USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH. Nowe podejście do wyznaczanych celów i kompetencji jednostek samorządowych oraz jednostek im podległych – warsztaty

Miasto: Gdańsk Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 17.07.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Płatnik 10.02.002

Miasto: ONLINE Prowadzący: Aneta Domalewska
Termin szkolenia: 20.07.2020 Godziny: 09:00 plan szkolenia

Webinarium- Prowadzenie profesjonalnego sekretariatu szkolnego

Miasto: ONLINE Prowadzący: Alicja Benzar
Termin szkolenia: 22.07.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Zasady prowadzenia, rozliczania i dokumentowania wyników - 27.07.20 Szczecin

Miasto: Szczecin Prowadzący: Stanisława Majchrzak
Termin szkolenia: 27.07.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia

Webinarium- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych

Miasto: ONLINE Prowadzący: Piotr Rybicki
Termin szkolenia: 30.07.2020 Godziny: 10:00 plan szkolenia
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.