Kalkulacja wynagrodzeń od brutto do netto. Warsztat z uwzględnieniem zmian 2022/2023 r. – 2dniowe szkolenie

1.         Podstawy prawne naliczania wynagrodzeń.

2.         Wynagrodzenie ze stosunku pracy:

– klasyfikacja wynagrodzeń

– systemy wynagradzania

– klasyfikacja składników wynagradzania

3.         Wynagrodzenie minimalne.

4.         Świadczenia rzeczowe na liście płac (opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie na życie, karta żywieniowa, samochód służbowy).

5.         Polski Ład 2.0 na liście płac:

– podwyższenie progu podatkowego progu podatkowego od 1.01.2022 r.

– obniżenie stawki podatku

– zmiana skali podatkowej w 2022 r.

– zmiana kwoty wolnej od podatku i kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki

– likwidacja ulgi dla tzw. klasy średniej

– możliwość rezygnacji z pracowniczych kosztów uzyskania przychodu

6.         Kalkulacja wynagrodzenia za pracę:

– naliczenie i potrącenie składek na ubezpieczenia społeczne

– naliczenie i potrącenie składki na ubezpieczenie zdrowotne

– ustalenie podstawy do obliczenia zaliczki na podatek dochodowy

– obliczenie zaliczki na podatek dochodowy

– obliczenie wynagrodzenia netto (do wypłaty)

– naliczenie składek w części przypadającej na pracodawcę

7.         Naliczanie wynagrodzenia po przekroczeniu progu podatkowego i rocznego limitu podstawy składek ZUS.

8.         Kalkulacja kilku wypłat w jednym miesiącu od 1 lipca 2022 r.

9.         Kalkulacja wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (absencja chorobowa).

10.       Kalkulacja wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (rozpoczęcie/ zakończenie zatrudnienia w trakcie miesiąca, urlop bezpłatny).

11.       Naliczanie wynagrodzenia przy zmianie wymiaru etatu.

12.       Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe oraz pracę w porze nocnej.

13.       Zerowy PIT dla osób do 26 lat.

14.       Nowe ulgi na liście płac na wniosek podatnika (ulga dla rodzin 4+, ulga na powrót, ulga dla pracujących seniorów)

15.       Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy:

– wyznaczenie podstawy wynagrodzenia za urlop

– urlop na przełomie miesięcy

16.       Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy:

– współczynnik ekwiwalentu w 2022 r. i 2023 r.

– ustalenie podstawy ekwiwalentu (składniki stałe i zmienne)

17.       Wynagrodzenie chorobowe

– zmiany dotyczące świadczeń chorobowych w 2022 r.

– okres wyczekiwania

– okres zasiłkowy

– ustalanie podstawy świadczeń chorobowych

-choroba na przełomie roku

18.       Zasiłki:

– zasiłek macierzyński

-zasiłek opiekuńczy

– zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego

 

Prowadzący: Anna Pączkowska-Smarz 

-Specjalistka ds. kalkulacji wynagrodzeń, rozliczania składek ZUS i podatku dochodowego od świadczeń pracowniczych z ponad 10-letnim doświadczeniem korporacyjnym. Absolwentka kierunków finanse i bankowość oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Łódzkim. Ukończyła również podyplomowe studia prawa podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada certyfikat głównego księgowego wydany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Pasjonatka rozwoju osobistego, podróży i poznawania nowych kultur. Prywatnie szczęśliwa żona, mama oraz spełniona kobieta.

 


Edycja Luty:

l Dzień – 08.02.2023r.
ll Dzień – 09.02.2023r.

Ramowy czas trwania: 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*650zł netto/osobę/2 dni szkoleniowe

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.