PROGRAM:

 

1.         Stan prawny

2.         Podstawowe podziałki klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych

3.         Omówienie zmian z 2023 r. w klasyfikacji budżetowej oraz obowiązek jaki wynika dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie dostosowania uchwał budżetowych roku 2023. m.in.:

o          zmiana paragrafu 065;

o          zmiana paragrafu wydatków np.295;

o          terminy wejścia w życie.

o          nowe brzmienie paragrafów czy też objaśnień do paragrafów;

o          obowiązek dostosowania uchwał budżetowych JST za

4.         Rozdziały usługowe, rozdziały podmiotowe, koncepcja SUMP i formularz Z-JST

5.         Przedstawienie obowiązującej klasyfikacji

6.         Zmiany w klasyfikacji budżetowej

7.         Klasyfikacja dochodów i wydatków

19.02.2024
08.03.2024

w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 390 zł netto

*2 osób 360 zł netto/osoba

*3 osób 340 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.