1. Nowelizacja rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej (obecnie prace legislacyjne)

o harmonogram wejścia w życie zmian

o obowiązki jednostek w roku 2023 r. w świetle wprowadzonych zmian

o nowe podziałki klasyfikacji budżetowej a uchwały budżetowe na 2022 r.

2. Przedstawienie zmian w klasyfikacji budżetowej, które obowiązują od 1 stycznia 2022 r.

• Rozdziały usługowe – System Monitorowania Usług Publicznych.

• Rozdziały podmiotowe – SMUP.

• SMUP, a utrzymanie stanowiska pracy.

• Paragraf 479 i 480.

• System Monitorowania Usług Publicznych (SMUP):

• Jak klasyfikować wydatki, które dotychczas były klasyfikowane w rozdziałach urzędów (m.in. usługi bankowe, usługi prawnicze, usługi pocztowe, koszty utrzymania samochodów służbowych)

• Kiedy stosuje się rozdziały z końcówka 95?

3. Najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów dochodów:

• 069 „Wpływy z różnych opłat”,

• 094 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych”

• 083 „Wpływy z usług”,

• 097 „Wpływy z rożnych dochodów”.

4. Najczęściej występujące problemy w zakresie paragrafów wydatków:

• klasyfikacja wydatki wynikających ze stosunku pracy (wydatki na wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)

• nagrody konkursowe (właściwa klasyfikacja wydatków na nagrody pieniężne oraz rzeczowe),

• materiały i wyposażenie (środki trwałe – wydatki majątkowe, zakup artykułów spożywczych jako środki żywności, zakup usług oraz materiałów, materiały dydaktyczne i książki),

• remont a podwyższenie wartości środka trwałego,

• usługi pozostałe – co ujmować w par. 430,

• rozliczenia między JST (par. 433):

• opłaty za pobyt w DPS,

• zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy,

• usługi świadczone przez osoby fizyczne oraz osoby prawne – usługi tłumaczenia

• (par. 438), ekspertyzy, analizy opinie (par. 439),

• podróże krajowe i zagraniczne a par. 470 (par. 441, par. 442, par. 421, par. 422, par. 430),

• szkolenie (par. 470) razem czy osobno wyżywienie, nocleg, podróż służbowa

• różne opłaty i składki,

• jak odróżnić koszty delegacji od kosztów szkolenia,

• kary, odszkodowania i grzywny (par. 460),

• koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego (par.461),

• PPK (par. 471),

• wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne (par. 605, par. 606).

• Klasyfikacja zadań związanych z COVIDEM oraz pomocą dla Uchodźców

• Faktury wielopoziomowe- co to oznacza?

• Stosowanie par. 422, par. 424 w związku z objaśnieniami w par. 421.

• Kiedy stosujemy par. 439, a kiedy nie?

5. Przychody: symbole paragrafów, w tym nowe par. 905, par. 906, par. 907.

6. Najczęściej powtarzające się nieprawidłowości w klasyfikowaniu dochodów i wydatków.

PROWADZĄCY:  Specjalista – praktyk w zakresie gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, sprawozdawczości i rachunkowości budżetowej


17.04.2023 w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 340 zł netto

*2 osób 320 zł netto/osoba

*3 osób 300 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.