Opis szkolenia

W 2023 roku zmianie uległy przepisy dotyczące klasyfikacji budżetowej. Dodano nowe podziałki klasyfikacji dotyczące m. in. ochrony przyrody i krajobrazu, wpływów podatkowych, oraz zmieniono nazwy paragrafów

Zmianie uległy objaśnienia do paragrafów dotyczących opłat jak również dotacji w zakresie wydatków. Zmiany mają również charakter dostosowujący i redakcyjny.

 

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu przedstawienie istotnych elementów z zakresu klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych związanych z praktycznym stosowaniem aktualnych przepisów oraz interpretacji. Tematyka szkolenia została dobrana tak, by osoby odpowiedzialne za sporządzanie planów i klasyfikację wydatków publicznych znały najnowsze zmiany i interpretacje, za których realizację są odpowiedzialne w sposób pośredni lub bezpośredni. Szkolenie wiąże w spójną całość przepisy prawa wynikające z rozporządzeń, interpretacji z dobrymi praktykami. Formuła szkolenia została skonstruowana w sposób umożliwiający zaprezentowanie obszarów, których najczęściej występują problemy wynikające z licznych interpretacji.

PROGRAM:

I.         Zakres klasyfikacji środków publicznych

1.         Co podlega klasyfikacji budżetowej

2.         Praktyczne stosowanie klasyfikacji budżetowej

3.         Planowanie z wykorzystaniem klasyfikacji

4.         Dekretacja dowodu księgowego

5.         Zasady doboru podziałki dla działów, rozdziałów

6.         Klasyfikacja paragrafów dochodów

7.         Klasyfikacja paragrafów wydatków

 

II.        Zmiany w klasyfikacji budżetowej wprowadzone nowelą z 11 lipca 2023 r., obowiązujące od 01.01.2023 r. i zmiany, które mają zastosowanie w 2024 r.

 

III.      Zagadnienia problemowe

1.         Praktyczne zasady doboru podziałki klasyfikacji dochodów i wydatków

2.         Klasyfikacja zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

3.         Klasyfikacja wydatków pierwszego wyposażenia co należy traktować jako pierwsze wyposażenie?

4.         Kiedy należy stosować § 605 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” a kiedy 606 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”

5.         Klasyfikacja refundacji wydatków

6.         Powiązanie wydatków na kontach księgowych z paragrafami klasyfikacji budżetowej:

a)         Konta 013 i 011 a wydatki bieżące i majątkowe

b)         Powiązania kont 405 i 409 z wydatkami na szkolenia i delegacje

c)         Ewidencja oprogramowania na kontach 013 i 011

7.         Kto w jednostce powinien dokonywać klasyfikacji budżetowej

8.         Odpowiedzialność za w zakresie klasyfikacji budżetowej

 

IV.      Klasyfikacja dochodów – przykłady m. in.:

1.         Klasyfikacja dochodów z tytułu sprzedaży złomu

2.         Klasyfikacja odszkodowania

3.         Klasyfikacja wadium

4.         Klasyfikacja dochodów sądowych

5.         Klasyfikacja opłat pobieranych przez jednostki budżetowe

 

V.        Klasyfikacja wydatków – przykłady m.in.:

1.         Zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków)

2.         Wydatki na podróże służbowe i szkolenia

3.         Zakupu żywności, usług cateringowych i drobnych zakupów spożywczych na potrzeby sekretariatów

4.         Opłat na rzecz budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego i różnych opłat np. za udostępnienie numeru PESEL,

5.         Wydatków na rzecz osób fizycznych niezatrudnionych w jednostce np. na zakup odzieży

6.         Zakupu ekspertyz i opracowań podczas remontu lub inwestycji

7.         Nakładów na środki trwałe, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w zakresie:

a)         montażu instalacji przeciwpożarowej – usługa, remont czy inwestycja?

b)         zakupu i wymiany drzwi o wartości poniżej 10.000 zł,

c)         utrzymania strony internetowej,

d)        audytu energetycznego

e)         umowy cywilnoprawne podczas budowy lub remontu

f)         pierwszego wyposażenia nowej sali sportowej,

g)         pierwszego wyposażenia remontowanego pomieszczenia – montażu klimatyzacji, ogrodzenia wraz z wymianą bram, remontu piwnicy z montażem regałów na książki;

8.         Rozszerzenia gwarancji;

9.         Nagród konkursowych i rzeczowych

10.       Badań lekarskich osób kierowanych do prac społecznych – usługa czy badania lekarskie?

11.       Zakupu i dostawy energii w ramach kilku umów

12.       Opłat abonamentu RTV;

13.       Ekwiwalentu za urlop, odprawę pośmiertną, zaległego wynagrodzenia po śmierci pracownika.

 

Prowadzący: Jarosław Jurga – Ekonomista, certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów publicznych, praktyk specjalizujący się w zagadnieniach rachunkowości budżetowej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jsfp. Szkoleniowiec, autor i współautor kilkunastu publikacji książkowych oraz licznych publikacji z obszaru rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych.

ZAPYTAJ O TERMIN

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 420 zł netto

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.