Szkolenie jest skierowane do każdego podmiotu który przetwarza dane osobowe, zarówno do właścicieli firm (Administratorów Danych Osobowych) jak również dla Inspektorów Ochrony Danych oraz każdej osoby która pracuje na danych osobowych i jest odpowiedzialna za ich ochronę i może brać czynny udział w kontroli Organu Nadzorczego.

 

1. Prawo do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

2. Podmiot kontrolujący

3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli

4. Przesłanki wyłączenia kontrolującego

5. Upoważnienie do udziału w kontroli osoby posiadającej wiedzę specjalistyczną

6. Przebieg kontroli

7. Zakres uprawnień kontrolującego

8. Prawo korzystania z pomocy funkcjonariuszy innych organów kontroli lub Policji

9. Obowiązki kontrolowanego

10. Ustalanie stanu faktycznego na podstawie zebranych dowodów

11. Protokół kontroli

12. Termin zakończenia kontroli

13. Skutki stwierdzenia naruszeń

14. OBSZARY NA KTÓRE TRZEBA ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA WYPADEK KONTROLI

a. Monitoring wizyjny

b. Monitoring poczty elektronicznej

c. Upoważnienie do przetwarzania danych

d. Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych – polityki, regulaminy

e. Dokumentacja osobowa – archiwa

f. Korzystanie z usług podmiotów trzecich

g. Rejestr naruszeń

h.Niszczenie dokumentacji

i.Zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych – art. 5 RODO

PROWADZĄCY: GABRIELA RYCHŁY
-Inspektor Ochrony Danych. Certyfikowany  Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwa Informacji PN-ISO/IEC 27001. Wykładowca akademicki. Mediator sądowy  i pozasądowy – wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-BiałejCertyfikowany trener.  Wykładowca,. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, oraz studiów podyplomowych z rekomendacją UODO w  Akademii Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej –  „Ochrona danych osobowych w administracji i w biznesie”, oraz studiów podyplomowych : „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych” .Pisze artykuły do Infor  jako ekspert w dziedzinie ochrony danych osobowych.

W dniu 28.06.2023 

Ramowy czas trwania: 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi 390 zł netto od osoby

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.

Karta zgłoszeniowa znajduję się w załączniku lub do pobrania na stronie internetowej 

https://centrumaib.pl/karta-zgloszeniowa-2/