Kontrola trzeźwości – jak zgodnie z przepisami kontrolować trzeźwość pracowników

PROGRAM:

1.      Dopuszczalność przesiewowej kontroli pracowników na obecność alkoholu w organizmie.

– kontrola prewencyjna

– kontrola w związku z uzasadnionym podejrzeniem wobec pracownika

2.      Akty prawa wewnątrzzakładowego a kontrola trzeźwości

– zakładowe układy zbiorowe pracy

– regulamin pracy

– obwieszczenie

3.      Dokumentowanie przebiegu badania.

– jakich danych może wymagać pracodawca

– Nowa część akt osobowych – E

4.      Obowiązki pracodawcy po stwierdzeniu spożywania przez pracownika alkoholu lub wykazania w trakcie kontroli stężenia alkoholu w organizmie ponad dopuszczalną normę

5.      Odpowiedzialność porządkowa pracownika z tyt. naruszeń przewidzianych w ustawie

6.      Kontrola trzeźwości osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

7.      Wątpliwości interpretacyjne związane z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 16 lutego 2023 roku

Prowadzący: Inspektor Jednostki Nadzoru Kontroli


19.12.2023r. w godz. 11:00 – 13.30


Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi 

*260 zł netto /osobę

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.