Kontrola trzeźwości pracowników, programy zdrowotne w ramach badań profilaktycznych

Cel szkolenia

Szkolenie zawiera najnowsze zmiany Kodeksu pracy. Ma na celu przybliżyć  i usystematyzować przepisy prawa pracy uwzględniające kontrolę trzeźwości pracowników oraz programy zdrowotne w ramach badań profilaktycznych.

 

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w działach kadr i płac, specjalistów w działach HR, menadżerów działów personalnych.

 

Program:

1.         Prewencyjna kontrola trzeźwości pracowników

1)         Wprowadzenie kontroli do przepisów wewnątrzzakładowych

2)         Przeprowadzanie kontroli

3)         Zastosowanie kary porządkowej

4)         Stosowanie przepisów dotyczących kontroli trzeźwości wobec innych grup zatrudnionych

2.         Program zdrowotny lub program polityki zdrowotnej w ramach badań profilaktycznych.

 

 

Prowadzący: Aneta Domalewska
– absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dysponuje uprawnieniami pedagogicznymi do nauczania przedmiotów zawodowych. Posiada ponad 19-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu działem HR i administracji, dzięki czemu udaje jej się z powodzeniem łączyć teorię z praktyką biznesową. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie pracy, kadrach i płacach. Od lat prowadzi kursy, szkolenia i wykłady, przeprowadza audyty dokumentów kadrowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka wielu opracowań m.in. „Organizacja działu kadr i płac”, „Specjalista ds. kadr i płac” i innych. Praktyk stykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i ciekawy sposób przekazać swoją bogatą wiedzę innym. 

 

4.07.2023r. w godz. 08:15 – 09:15

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi :

*150 zł netto /osobę

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.