I.       Kontrola zarządcza

 

1.     Czym jest kontrola zarządcza – pojęcie, definicja

2.     Czym nie jest kontrola zarządcza – różnice wobec audytu, rewizji, kontroli finansowej

3.     Podstawy prawne kontroli zarządczej

4.     Cele kontroli zarządczej jako narzędzia zarządzania jednostką

5.     Zarządzanie jednostką poprzez określanie celów i zadań

 

II.     Standardy kontroli zarządczej

 

1.     Istota, cel i charakter standardów

2.     Komunikat Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej

3.     Podstawy opracowania standardów

4.     Obowiązki wynikające ze standardów

5.     Jak skutecznie stosować standardy – praktyczne warsztaty na przykładzie wybranych procedur

a)     środowisko wewnętrzne

b)     cele i zarządzanie ryzykiem

c)     mechanizmy kontroli

d)     informacja i komunikacja

e)     monitorowanie i ocena

 

III.    Ocena systemu kontroli zarządczej

 

1.     Cel samooceny

2.     Wytyczne Ministra Finansów w zakresie samooceny

3.     Prawidłowy proces przeprowadzania samooceny

4.     Samoocena – korzyści i błędy

5.     Dokumentacja procesu samooceny

6.     Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej – charakter i konsekwencje

 

IV.    Zarządzanie ryzykiem

 

1.     Etapy zarządzania ryzykiem

a)     określenie celów działalności

b)     wskazanie zadań służących realizacji celów

c)     identyfikacja ryzyka – zdarzeń mogących zakłócić realizację zadań

d)     analiza ryzyka: prawdopodobieństwo wystąpienia oraz ewentualne skutki

e)     ustalenie poziomu dopuszczalnego ryzyka

f)      określenie odpowiedniej reakcji na zagrożenia

g)     podejmowanie działań zaradczych

h)     informowanie pracowników o wynikach zarządzania ryzykiem

i)      monitorowanie wyników procesu zarządzania ryzykiem

2.     Dokumentowanie procesu analizy ryzyka

3.     Wytyczne Ministra Finansów w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem

4.     Najczęściej popełniane błędy w zarządzaniu ryzykiem

 

 

V.     Analiza ryzyka – praktyczne warsztaty

 

1.     Wskazywanie celów i zadań do wykonania

2.     Określanie ryzyk – co może zakłócić nasze działania

3.     Przyczyny ryzyk – co może powodować problemy w pracy

4.     Ustalanie istotności ryzyk – czy są ważne

5.     Działania zmniejszające ryzyka – jak możemy zapobiec zagrożeniom

6.     Przykładowy katalog ryzyk

 

VI.    Procedury kontroli zarządczej

 

1.     Zasady tworzenia procedur w jednostce

2.     Skuteczne powierzanie zadań i odpowiedzialności w praktyce

3.     Najczęściej popełniane błędy w procedurach kontroli zarządczej

4.     Ramowy zestaw procedur kontroli zarządczej w jednostce – pełna dokumentacja kontroli zarządczej

 

VII.   Odpowiedzialności za funkcjonowanie kontroli zarządczej

 

1.     Podział obowiązków w systemie kontroli zarządczej

2.     Kontrola zarządcza a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

 

VIII.  Przykładowe wzory dokumentacji

 

1.     Samoocena systemu kontroli zarządczej

2.     Analiza ryzyka

3.     Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

 

IX.    Pytania do wykładowcy

09.04.2024

24.05.2024

20.06.2024

w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto

*2 osób 380 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.