I. Kontrola zarządcza

1. Czym jest kontrola zarządcza – pojęcie, definicja

2. Czym nie jest kontrola zarządcza – różnice wobec audytu, rewizji, kontroli finansowej

3. Podstawy prawne kontroli zarządczej

4. Cele kontroli zarządczej jako narzędzia zarządzania jednostką

5. Zarządzanie jednostką poprzez określanie celów i zadań

II. Standardy kontroli zarządczej

1. Istota, cel i charakter standardów

2. Komunikat Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej

3. Podstawy opracowania standardów

4. Obowiązki wynikające ze standardów

5. Jak skutecznie stosować standardy – praktyczne warsztaty na przykładzie wybranych procedur

a) środowisko wewnętrzne

b) cele i zarządzanie ryzykiem

c) mechanizmy kontroli

d) informacja i komunikacja

e) monitorowanie i ocena

III. Procedury kontroli zarządczej

1. Zasady tworzenia procedur w jednostce

2. Skuteczne powierzanie zadań i odpowiedzialności w praktyce

3. Najczęściej popełniane błędy w procedurach kontroli zarządczej

4. Ramowy zestaw procedur kontroli zarządczej w jednostce – pełna dokumentacja kontroli zarządczej

IV. Odpowiedzialności za funkcjonowanie kontroli zarządczej

1. Podział obowiązków w systemie kontroli zarządczej

2. Kontrola zarządcza a naruszenie dyscypliny finansów publicznych

25.10.2022 w godz. 10:00-12:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 190 zł netto

*2 osób i więcej 170 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.