PROGRAM:

1. Refundacja wydatków w JST i PJB

a.            Refundacja w roku realizacji wydatku, a refundacja w roku następnym

b.            Ewidencja refundacji w różnych okresach sprawozdawczych

c.            Refundacja stanowiąca dochody budżetowe

d.            Schematy księgowe

e.            Powiazania ze sprawozdaniami księgowymi

2. Ewidencja wydatków niewygasających w 2023 г.

a.            Ewidencja ujęcia w planie wydatków niewygasających

b.            Ewidencja wydatków budżetowych ze środków niewygasających w roku realizacji

c.            Ewidencja pozabilansowa wydatków niewygasających

3. Ewidencja prawnego zaangażowania wydatków w jednostkach budżetowych

a.            Cel ewidencjonowania wydatków w układzie zadaniowym

b.            Ewidencja zaangażowania jako element kontroli wstępnej planu finansowego

c.            Umowy wieloletnie w ewidencji zaangażowania wydatków

d.            Umowy bezterminowe w ewidencji zaangażowania wydatków

e.            Przykład zaangażowania środków w ramach przyznanego plan finansowego

f.            Konta pozabilansowe wykorzystywane do ewidencji zaangażowania

g.            Przykłady dokumentów, na podstawie których możliwe jest zaangażowanie wydatków

4. Ewidencja nadpłaty składek ZUS

a.            Schematy księgowe

b.            Powiazania ze sprawozdaniami budżetowymi

5. Rozliczenia międzyokresowe kosztów

6. Korekty kosztów na przełomie lat budżetowych

a.         Nadpłaty

b.         Zwroty

7. Wprowadzanie dokumentów księgowych z datą kolejnego roku budżetowego

8. Ewidencja należności długoterminowych

a.            Schematy księgowe

b.            Powiazania ze sprawozdaniami budżetowymi

9. Ewidencja kosztów postepowania egzekucyjnego

a.            Schematy księgowe

b.            Powiazania ze sprawozdaniami budżetowymi

10. Środki pieniężne w drodze

a.            Obrót kasowy w jednostce sektora finansów publicznych

b.            Obciążenie rachunku bankowego a data księgowania

c.            Środki pienienie w drodze w sprawozdaniu RB-27S

11. Ewidencja księgowa rozrachunków z pracownikami w zakresie podróży służbowych:

a.         Ewidencja wypłaconej zaliczki;

b.         Ewidencja zaliczki wypłaconej w walucie obcej;

c.         Rozliczenie różnic kursowych.

12. Zagadnienia problemowe

a.         Ewidencja materiałów w jsfp

b.         Czy można zaksięgować fakturę zaliczkową za energie cieplna w miesiącu grudniu w jednostce budżetowej?

c.         Czy jednostka budżetowa może dokonywać na podstawie faktur VAT płatności za szkolenia/usługi, których termin przypadka w późniejszym terminie (np. miesiąc później), również na przełomie lat.

d.         Czy jednostka budżetowa może dokonywać płatności na podstawie dokumentu pro-forma?

e.         Czy wykazanie w poz. N3.2 i kolumnie 10 sprawozdania Rb-N kaucji zabezpieczającej najem mieszkania służbowego przez jednostkę jest prawidłowe?

f.         Zakup wieńca pogrzebowego i prezentów w świetle ostatnich wyjaśnień RIO

g.         inne

 

Prowadzący: Jarosław Jurga – Ekonomista, certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów publicznych, praktyk specjalizujący się w zagadnieniach rachunkowości budżetowej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jsfp. Szkoleniowiec, autor i współautor kilkunastu publikacji książkowych oraz licznych publikacji z obszaru rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych.

ZAPYTAJ O TERMIN

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 420 zł netto

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.