Program szkolenia:

 

1) KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?

2) czy warto skorzystać z KSeF wcześniej,

3) e Urząd oraz oprogramowania komercyjne do KSeF,

4) KSeF a Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) w zamówieniach publicznych,

5) Zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich.

6) Pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF.

7) Akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej.

8) Wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej.

9) Uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej.

10) ZAW-FA – zawiadomienie o nadaniu i odebraniu uprawnień do KSeF.

11) Przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.

12) 10 letni okres przechowywania faktur i skutki z tym związane dla podatnika.

13) Zwrot podatku VAT w terminie 40 dni a faktury w KSeF.

14) Faktury korygujące w KSeF.

15) Nota korygująca a KSeF.

16) Korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF .

17) Korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF.

18) Dostęp do faktur w KSeF.

19) Uproszczenia treści faktury korygującej i duplikatu faktury.

20) Wydłużenie terminu do wystawienia faktury przed sprzedażą i zapłatą do 60 dni.

21) Zmiany w treści faktur korygujących oraz nowe regulacje dotyczące zbiorczych faktur korygujących.

Prowadzący: Agata Kwaśny

-Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od początku swojej kariery zawodowej konsekwentnie łączy poszerzanie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem w pracy w administracji podatkowej oraz skarbowej, w kancelariach prawnych oraz firmach doradczych. Zajmuje się tworzeniem dokumentacji cen transferowych oraz optymalizacją podatkową, zagadnieniami z zakresu podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług. Obsługuje od strony podatkowej zarówno przedsiębiorców jak i osoby indywidualne. Prowadziła liczne postępowania podatkowe (przygotowywała wnioski o stwierdzenie nadpłaty, odwołania, jak i skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych).

23.07.2024

w godz.: 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto

*2 osób 380 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.

Karta zgłoszeniowa znajduję się w załączniku lub do pobrania na stronie internetowej 

https://centrumaib.pl/karta-zgloszeniowa-2/