Legalność zatrudnienia cudzoziemców w świetle przepisów prawa pracy

Program:

1. Legalność zatrudnienia cudzoziemców – podstawowe zasady 

a) Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy

* stosunek pracy

*ubezpieczenia społeczne

*wymagania przed dopuszczeniem do pracy

*praktyczne przykłady

b) Zatrudnienie na podstawie umów cywilnych

*zastosowanie

*wymagania z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu

*praktyczne przykłady

2. Legalność zatrudnienia Cudzoziemców (pobyt – praca)

a) analiza podstaw prawnych

b) legalność pobytu

c) legalność pracy (UE, państwa ościenne i państwa trzecie)

*oświadczenia o powierzeniu

*zezwolenia na pracę

*inne dokumenty legalności pracy

d) praktyczne przykłady

3. Bieżące modyfikacje w przepisach dotyczących zatrudnienia cudzoziemców

a) Zmiany w legalności zatrudnienia cudzoziemców z uwagi na stan epidemii

b) Zmiany w ustawie o cudzoziemcach 2022

c) Zmiany dotyczące legalności pracy uchodźców wojennych 2022r.

4. Wykroczenia w związku z przepisami legalności zatrudnienia

a) procedury i sankcje

b) rodzaje naruszeń

b) praktyczne przykłady

Prowadzący: Inspektor Jednostki Nadzoru Kontroli

 

Prowadzący:

-wieloletni praktyk w dziedzinie zarządzania oświatą, twórca strategii edukacyjnych i zintegrowanych systemów zarządzania w placówkach oświatowych. Specjalista w zakresie prawa oświatowego i wdrażania zmian w systemie oświaty. Były dyrektor szkoły, menadżer oświaty oraz wykładowca. Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, specjalista pracy z osobami o spektrum autyzmu i Aspergera. Twórca autorskich programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, innowacji pedagogicznych i projektów edukacyjnych, egzaminator OKE, ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli.  Doświadczony trener i szkoleniowiec dla pracowników sektora oświaty, w tym kadry kierowniczej  i zarządzającej. Twórca praktycznych rozwiązań organizacyjnych w oświacie zapewniających wysoką jakość kształcenia i wychowania. Wieloletni trener, pracownik ośrodków doskonalenia nauczycieli i kadry zarządzającej jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

22.11.2023 w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 380 zł netto

*2 osób 360 zł netto/osoba

*3 osób 340 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.