Legalność zatrudnienia cudzoziemców w świetle przepisów prawa pracy 2022" – pytacie a
odpowiada Marek Choczaj

Mam do Państwa pytanie związane z dzisiejszym szkoleniem pt. „Legalność zatrudnienia cudzoziemców w świetle przepisów prawa pracy 2022. Kwestia związana z wynagrodzeniem za pracę – jeżeli chcę zatrudnić osobę, która przekroczyła granicę po 24.02.2022 na ½ etatu to muszę jej dać na umowie 3010,00 zł pomimo, że to zatrudnienie na pół etatu?  Jak się ma do tego jednolite zezwolenie na pracę i pobyt wydane po 29.01.2022 oraz czy osoby które mają te zezwolenia wydane przed 29.01.2022 ich już nie dotyczy ten wymóg 3010,00 zł na umowie ? <br><br>Albo w przypadku umowy zlecenie czy również musi być 3010 zł na umowie ? Jeżeli pracownik przepracuje u mnie na zleceniu 2 godziny muszę mu zapłacić 3010,00 zł brutto ?  Nie można zawierać umów ze stawką godzinową i naliczać wynagrodzenia w zależności od przepracowanych godzin ? Chodzi mi konkretnie o slajd 41, w którym jest napisane – Nowy wymóg – cudzoziemiec musi zarabiać nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od formy zatrudnienia ani wielkości etatu. Wymóg może być spełniony jeżeli sumuje się wynagrodzenia od kilku pracodawców o ile będą oni wskazani w decyzji.<br><br> Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź na moje pytanie.

Szanowna Pani, Nie będzie to możliwe. Od 29 stycznia 2022 r., na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach jednym z warunków udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest wykazanie, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przez cudzoziemca jest nie niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca. Oznacza to, że obecnie przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt i pracę wymiar etatu nie ma znaczenia i nie obniża proporcjonalnie wynagrodzenia wymaganego na potrzeby udzielenia tego zezwolenia. Mimo że w opisywanym przypadku cudzoziemka będzie otrzymywać wynagrodzenie wyższe niż minimalne przysługujące pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu (tj. przy aktualnym wynagrodzeniu minimalnym na poziomie 3010 zł brutto – 1505 zł brutto), nie będzie mogła na tej podstawie uzyskać zezwolenia jednolitego.