Szkolenie dedykowane jest dla pracowników działów kadr i płac, płac, księgowości zajmujących się wynagrodzeniami, umowami cywilnoprawnymi.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych zdobyciem lub zaktualizowaniem posiadanej wiedzy z zakresu naliczania wynagrodzeń i składek za pracowników

i zleceniobiorców. Swoim zakresem obejmuje praktyczne omówienie przepisów obowiązujących oraz uwzględnia nadchodzące zmiany podatkowe.

 

Program szkolenia:

 

1.         Stawki PIT w 2023 r.

2.         Przekroczenie 30-krotności w 2023 r.

3.         Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

4.         Dwukrotny wzrost płacy minimalnej, minimalnej stawki godzinowej i świadczeń pochodnych w 2023 r.

5.         Kwoty dochodu wolnego od podatku.

6.         Kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek.

7.         Zasady składania / wycofywania oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki podatku.

8.         Zmiana zasad stosowania przez płatników kwoty zmniejszającej podatek.

9.         Okres obowiązywania złożonych oświadczeń i wniosków.

10.       Wyłączenie odpowiedzialności płatnika.

11.       Nowy wzór PIT-2 obowiązujący od 2023 r.

12.       PIT-2 pracownika/zleceniobiorcy.

•          Oświadczenie o zastosowaniu kwoty zmniejszającej podatek.

•          Oświadczenie o preferencyjnym opodatkowaniu dochodów.

•          Oświadczenie o korzystaniu z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

•          Oświadczenie w sprawie ulg podatkowych.

•          Wniosek w sprawie niestosowania ulgi dla młodych lub pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

•          Wniosek o rezygnację ze stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

•          Wniosek w sprawie niepobrania zaliczek na podatek.

•          Uwagi wspólne.

13.       Obowiązki informacyjne pracodawcy względem nowo zatrudnionych pracowników.

14.       Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca wypłaty pensji byłemu pracownikowi, czy zleceniobiorcy, a prawo do ulg.

15.       Zwolnienia podatkowe.

16.       Zwolnienia z PIT dla osoby do 26 roku życia.

17.       Ulgi podatkowe

•          Dla rodzica z 4 dzieci. Warunki stosowania.

•          Ulga na powrót. Warunki stosowania.

•          Ulga dla pracującego seniora. Warunki stosowania.

18.       Interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczące ulg podatkowych.

19.       Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek.

20.       Nowelizacja zwolnień przedmiotowych.

21.       Wypłata zasiłku macierzyńskiego, a zwolnienie.

22.       Koszty uzyskania przychodów.

23.       Warunki stosowania kosztów uzyskania przychodów.

24.       Przychody z innych źródeł, a koszty uzyskania przychodów.

25.       Interpretacja dotycząca stosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

26.       Moment powstania przychodów.

27.       Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca przychodów.

28.       Zakres pracowniczych przychodów.

29.       Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotycząca zakresu przychodów ze stosunku pracy.

30.       Dochód pracownika.

31.       Zmiany w ustawie zdrowotnej.

32.       Składka zdrowotna naliczana od wynagrodzenia wolnego od PIT.

33.       Umowa o pracę na część etatu z niskim wynagrodzeniem, a składka zdrowotna. 

34.       Składka zdrowotna. Mechanizm obniżenia składki zdrowotnej do hipotetycznej zaliczki PIT wyliczonej wg zasad liczenia na 31.12.2021 r. – praktyczne wyliczenie.

35.       Opłacanie składki zdrowotnej z tytułu pełnienia funkcji na podstawie aktu powołania – aktualne stanowisko Ministerstwa Zdrowia. 

36.       Składka zdrowotna członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej – odpowiedź Ministerstwa Zdrowia. 

37.       Zasady obliczania wynagrodzenia po 1 stycznia 2023 r.

38.       Wyliczenie umowy zlecenia.

39.       Umowa zlecenia. Wniosek o niepobieranie przez płatnika zaliczki na podatek. 

40.       Wyliczenie rachunku z umowy zlecenia. Warsztat z użyciem kalkulatora – wyliczenie rachunku.

41.       Obniżenie składki zdrowotnej na podstawie art. 83 ustawy zdrowotnej – aktualne stanowisko Ministerstwa Zdrowia z uwzględnieniem art. 41 ust. 1c ustawy PIT.

42.       Naliczenie list płac. Porównanie list płac. Warsztat z użyciem kalkulatora – wyliczenie list płac.

Prowadzący: Aneta Domalewska

– absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dysponuje uprawnieniami pedagogicznymi do nauczania przedmiotów zawodowych. Posiada ponad 19-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu działem HR i administracji, dzięki czemu udaje jej się z powodzeniem łączyć teorię z praktyką biznesową. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie pracy, kadrach i płacach. Od lat prowadzi kursy, szkolenia i wykłady, przeprowadza audyty dokumentów kadrowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka wielu opracowań m.in. „Organizacja działu kadr i płac”, „Specjalista ds. kadr i płac” i innych. Praktyk stykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i ciekawy sposób przekazać swoją bogatą wiedzę innym. 

11.04.2024

28.05.2024

18.06.2024

w godz. 9:00-14:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby- 410 zł netto

*2 osób – 390 zł netto/osoba

*3 osób – 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.