1          Mobbing w miejscu pracy.
2          Dyskryminacja a mobbing – definicje, podstawowe różnice.
3          Postrzeganie zjawiska mobbingu przez społeczeństwo.
4          Przyczyny i objawy mobbingu.
5          Rodzaje mobbingu.
6          Skutki mobbingu.
7          Metody przeciwdziałania mobbingowi.
8          Dowody w sprawie o mobbing.
9          Czy pracodawcy opłaca się posiadać wewnętrzną politykę antymobbingową?
10        Postępowanie dowodowe w sprawie o dyskryminację.
11        Konsekwencje prawne wobec mobbera.
12        Konsekwencje wykroczeniowe i karne wobec pracodawcy.
13        Rola kadry kierowniczej wobec zjawiska mobbingu i molestowania
14        Molestowanie – nadużycie stosunku zależności:   dobra osobiste pracownika – granice działania pracodawcy,
         katalog typowych naruszeń zakazu molestowania,
         molestowanie seksualne czy niepożądane zachowanie – case studies.
15.       Orzecznictwo SN ws. mobbingu i dyskryminacji.

01.08.2024

godz. 09.00-14.00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 400 zł netto

*2 osób 390 zł netto/osoba

*3 osób 380 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.