1.         Rekrutacja pracownika zbierane dane o kandydacie na pracownika a ochrona danych osobowych

a.         Zakres danych osobowych w czasie rekrutacji pracownika

b.         Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

c.         Badania profilaktyczne – wstępne pracownika

2.         Nawiązanie umowy o pracę

a.         Rodzaje umów i obowiązki związane z przekształceniem umowy o pracę zawartej na czas określony w umowę na czas nieokreślony

b.         Prawidłowa treść umowy o pracę przy zatrudnieniu pracownika w zastępstwie nieobecnego pracownika

c.         Dokumentacja pracownika, jaką stworzyć i jak prowadzić

3.         Lista obecności a ewidencja czasu pracy

a.         Czym jest lista obecności i jak ją prawidłowo prowadzić

b.         Ewidencja czasu pracy jej treść i załączniki

4.         Rozlicznie czasu pracy – nadgodziny pracownika

a.         Tworzenie poprawnych harmonogramów pracy

b.         Doba pracownicza – fundament prawidłowego rozliczenia czasu pracy

c.         Okresy rozliczeniowe najczęstsze błędy pracodawców

d.         Rozliczanie godzin nadliczbowych

5.         Wypłata wynagrodzenia

a.         Terminy

b.         Wysokość wynagrodzenia

c.         Potrącenia z wynagrodzenia

d.         Wynagrodzenie minimalne

6.         Urlopy pracownicze

a.         Urlop wypoczynkowy – najczęstsze błędy

b.         Urlopy związane z rodzicielstwem

c.         Inne usprawiedliwione nieobecności a urlop pracownika

7.         Rozwiązanie umowy o pracę

a.         Zmiana warunków pracy

b.         Wypowiedzenie umowy o pracę

c.         Porozumie nie ws. Rozwiązania umowy o pracę

d.         Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenie

8.         Świadectwo pracy

a.         Terminy

b.         Treść

c.         Najczęściej popełniane błędy

 

Prowadzący:

KRZYSZTOF KOWALIK – Prawnik specjalizujący się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych i prawie cywilnym. Współpracuje z Grupą Wydawniczą „Infor”, publikuje m.in. w „Gazecie Prawnej”, „Serwisie Prawno-Pracowniczym”, „Monitorze Księgowego”, „Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń”, Autor ponad 100 artykułów, pracownik działu prawnego NSZS Solidarność. Pracownik naukowy Uniwersytetu Lubelskiego. Przeprowadził ponad 200 szkoleń oraz usług doradczych z zakresu ZFŚS, trener i konsultant Centrum AIB.

13.03.2024r.

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto
*2 osoby 380 zł netto
*3 osoby 370 zł netto

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.