Sekretariat w szkole

Program:

•          Przyjmowanie korespondencji, rejestrowanie ilościowe

w rejestrze kancelaryjnym, rozdział korespondencji, sporządzanie czystopisów oraz kopii, wysyłanie korespondencji.

•          Prowadzenie dokumentacji i baz danych dotyczących ucznia, dziecka z ewidencji (szkoły śledzące obowiązek szkolny), absolwenta.

•          Przechowywanie innej dokumentacji dotyczącej procesu kształcenia (karty wycieczki, legitymacje szkolne, świadectwa, arkusze ocen, karty rowerowe itp.)

•          Prowadzenie rejestrów.

•          Rozliczanie druków ścisłego rozrachunku.

•          Prowadzenie dokumentacji  pracowniczej, wprowadzanie danych pracowniczych np. SIO.

•          Wydawanie zaświadczeń.

•          Przechowywanie i nadzór nad używaniem pieczęci urzędowych.

•          Inne obowiązki Sekretarz szkoły:

•          przyjmowanie informacji telefonicznych, udzielanie informacji

o szkole, umawianie interesantów na spotkania, wydawanie zaświadczeń np. o przebiegu nauczania – uczeń rezygnuje ze szkoły przed klasyfikacją, wypełnianie i gromadzenie danych związanych

z SIO (inne dane zbiorcze), sporządzanie projektów dokumentacji do GUS, Sprawozdań  o liczbie uczniów i frekwencji (szkoły niepubliczne) itp.

•          Normatywy kancelaryjno-archiwalne, czyli przepisy kancelaryjno-archiwalne to:

•          instrukcja kancelaryjna,

•          jednolity rzeczowy wykaz akt, który może być uzupełniony przez kwalifikator dokumentacji,

•          instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego lub instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt.

•          Instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcję archiwalną szkoły opracowuje dyrektor szkoły.

•          Dokumentacja szkolna (śledzenie obowiązku szkolnego- procedury)

Prowadzący: Alicja Benzar

23.02.2023 r. w godz. 10:00-15:00

lub

23.03.2023 r. w godz. 10:00-15:00

lub

27.04.2023 r. w godz. 10:00-15:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 380 zł netto

*2 osób 360 zł netto/osoba

*3 osób 340 zł netto/osoba

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.