Dla kogo:

Szkolenie dedykowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Osób prowadzących działalności gospodarcze zatrudniające pracowników. Jak również dla osób, które mają na celu swój rozwój zawodowy.
 

Cel:

Zależy nam na przekazaniu gruntownej wiedzy uczestnikom, usystematyzowaniu  zagadnień związanych z możliwościami zatrudnienia uwzględniając najnowsze zmiany. Przedstawienie praktycznych różnic zarówno w zawieraniu umów oraz ich rozliczaniu.
 

Korzyści:

Nabycie wiedzy z zakresu form zatrudnienia, co z pewnością pomoże podejmować korzystniejsze i bezpieczniejsze decyzje biznesowe. Poznanie praktyczne rozliczania wynagrodzenia z umowy o prace  i umów cywilnoprawnych.
 

Program:

1.         Umowa o pracę – omówienie najważniejszych aspektów związanych z:

a.         Nawiązaniem umowy o pracę

         Co to jest stosunek pracy

         Obowiązki BHP związane z zatrudnieniem pracownika

         Rodzaje umów o pracę

         Zasady zawierania umów o pracę zgodnie z nowymi przepisami

b.         Kontynuacją zatrudnienia

         Obowiązki pracodawcy

         Obowiązki pracownika

         Czas pracy

         Okresy odpoczynku

         Urlopy pracownicze

         Zwolnienia od pracy

         Zwolnienia od pracy 2023r.

         Elastyczna organizacja pracy

         Niezdolność do pracy

         Kontrola trzeźwości

         Praca zdalna

         Informacja o warunkach zatrudnienia 2023r.

         Uprawnienia rodzicielskie

c.         Rozwiązaniem umowy o pracę

         Możliwości rozwiązania umowy o pracę

         Jak ustalić i obliczyć okres wypowiedzenia

         Ochrona przez wypowiedzeniem

         Nowe świadectwo pracy

2.         Umowy cywilnoprawne:

a.         Umowa o dzieło – najważniejsze cechy

b.         Umowa zlecenia – najważniejsze cechy

c.         Umowa agencyjna – najważniejsze cechy

3.         Umowa o pracę, umowa zlecenia i umowa o dzieło a Zakład Ubezpieczeń społecznych.

a.         Zgłaszanie umów

b.         Obowiązki składkowe.

4.         Umowa zlecenia – omówienie najważniejszych aspektów związanych z:

a.         Minimalną stawką godzinową

b.         Ewidencjonowaniem godzin realizacji zlecenia

c.         „Zbiorowym zleceniem”, a czasem wykonywania usług

d.         Wypłatą za świadczenie usług

e.         Możliwość nie stosowanie minimalnej stawki godzinowej.

f.         PPK a umowa zlecenia

g.         Umowa zlecenia a student/uczeń do 26. Roku – dokumentacja

h.         Limit ulgi dla młodych

i.          Okres przechowywania dokumentacji

j.          Niezbędna dokumentacja do kontroli

k.         Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących minimalnej stawki godzinowej

l.          Przykład umowy – jak sporządzić umowę by była bezpieczna dla stron – minimalizacja ryzyka „ukrytego stosunku pracy”

m.        Oskładkowanie umów cywilnoprawnych

n.         Zbiegi tytułów do ubezpieczeń

5.         Różnice w wynagrodzeniu, oskładkowanie i opodatkowaniu umów z różnych form zatrudnienia.

 

PROWADZĄCY: Alicja Maślaniec

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na Wydziale Humanistycznym, kierunek: Socjologia – Multimedia i Komunikacja Społeczna oraz na Wydziale Zarządzania, kierunek: Zarządzanie Kadrami Przedsiębiorstwa. Ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Finansów: Zakres Rachunkowość i Finanse. Posiada Certyfikat Księgowy wydany przez Ministra Finansów Nr 64121/2013. Swoją wiedzę i doświadczenie zdobyła podczas ponad dziesięcioletniej pracy na samodzielnym stanowisku Specjalisty do spraw kadr i płac w biurze rachunkowym. Dzięki współpracy z wieloma różnymi podmiotami nabyła doskonałe kompetencje. Na bieżąco się doszkala i aktualizuje swoją wiedzę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Działalność szkoleniową rozpoczęła w 2016 roku. Z powodzeniem ją kontynuuje i udoskonala prowadząc liczne kursy oraz szkolenia z zakresu kadr i płac.

29.02.2024r.
18.03.2024r.

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 410 zł netto
*2 osoby 390 zł netto
*3 osoby 380 zł netto

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.