Najważniejsze zmiany w dokumentacji pracowniczej w 2023 – część E akt osobowych, elektroniczna forma wniosków pracowniczych dot. rodzicielstwa, pracy zdalnej i elastycznej organizacji pracy oraz nowe informacje w świadectwie pracy

część E akt osobowych, elektroniczna forma wniosków pracowniczych dot. rodzicielstwa, pracy zdalnej i elastycznej organizacji pracy oraz nowe informacje w świadectwie pracy

1. DANE OSOBOWE oraz DANE WRAŻLIWE POZYSKIWANE W TOKU BADANIA KONTROLI TRZEŻWOŚCI

·         Upoważnienie do przetwarzania danych zawartych w protokole z kontroli trzeźwości,

·         Okres przechowywania wyników badania trzeźwości

·         Protokół z badania trzeźwości pracownika

·         Zasady pobierania oświadczeń o danych wrażliwych od pracownika

2. CZĘŚC E AKT OSOBOWYCH PRACOWNIKA

·         Jakie dokumenty przechowywać w części akt osobowych dot. kontroli trzeźwości

·         Zasady przechowywania danych dot. kontroli trzeźwości

3. WNIOSKI PRACOWNICZE: MACIERZYŃSKI, RODZICIELSKI, OJCOWSKI, WORK&LIFE BALANCE oraz o PRACĘ ZDALNĄ

·         Forma papierowa

·         Forma elektroniczna

·         Procedura przy formie elektronicznej

·         Mail jako załącznik do wniosku – drukować czy niszczyć

·         ePUAP, Profil zaufany oraz podpis elektroniczny czy mail

·         Podpisywanie dokumentów podpisem elektronicznym

– zawarcie umowy o pracę

– wypowiedzenie umowy o pracę w formie elektronicznej

·         Forma „mieszana” prowadzonej dokumentacji pracowniczej

– stanowiska MRPiPS oraz PIP

·         Wniosek o pracę zdalną

·         Wniosek o elastyczną organizację pracy

·         Wniosek o urlop rodzicielski, macierzyński, ojcowski

·         Wniosek o urlop opiekuńczy oraz zwolnienie z tytułu siły wyższej

·         Obowiązek udzielenia odpowiedzi przez pracodawcę w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku pracownika

4. NOWE INFORMACJE W ŚWIADECTWIE PRACY

·         Informacja o urlopie okolicznościowym

·         Informacja o okazjonalnej pracy zdalnej

Prowadzący: Inspektor Jednostki Nadzoru Kontroli

28.12.2023r. w godz. 08:00 – 10:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi 

*260 zł netto /osobę

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.