” Nasza szkoła ”- jak tworzyć autorski model placówki

Program :

 

Moduł 1 : Osadzenie szkoły w środowisku i silne powiązanie z otoczeniem .

1.         Realizowanie wizji i strategii rozwoju szkoły  wynikającej z potrzeb i możliwości środowiska .

2.         Diagnozowanie potrzeb i ewaluacja podejmowanych działań .

3.         Tworzenie warunków do współpracy ze środowiskiem lokalnym .

Moduł 2 : Budowanie społeczności uczącej się .

 

1.         Tworzenie szkolnej wspólnoty i pielęgnowanie kultury współpracy .

2.         Budowanie wokół wspólnych wartości .

3.         Demokratyzacja życia szkolnego i projektowanie przestrzeni  do podejmowania inicjatyw .

4.         Rozwijanie kultury  dialogu , zaufania i odpowiedzialności .

5.         Wzmacnianie pozytywnych wspólnych doświadczeń .

PROWADZĄCY: Małgorzata Flis   dyrektorka Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Manasterzu, nauczycielka historii , doradca zawodowy , trenerka , coach i tutor , 24 lata w edukacji , w tym 15 lat na stanowisku kierowniczym , szkoleniowiec z zakresu zarządzania oświatą , zarządzania własnym rozwojem zawodowym , przywództwem dla uczenia się i rozwoju indywidualnego .

Pasjonatka wystąpień publicznych , słowa mówionego i rozwoju osobistego .

Aktywnie działa w przestrzeni edukacyjnej w obszarach : przywództwo edukacyjne , zarządzanie zmianą , tworzenie autorskiego modelu placówki ,mistrzowski warsztat pracy dyrektora – lidera .

09.02.2023 w godz. 8.30 – 13.30

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 340 zł netto

*2 osób 320 zł netto/osoba

*3 osób 300 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.