NOWELIZACJA KODEKSU PRACY W ZAKRESIE URLOPÓW RODZICIELSKICH I INNYCH UPRAWNIEŃ

Cel szkolenia

Szkolenie zawiera najnowsze zmiany Kodeksu pracy. Ma na celu przybliżyć i usystematyzować przepisy prawa pracy uwzględniające dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz work life balance. Podczas szkolenia zostaną szczegółowo omówione zmiany przepisy dotyczące m.in.: rozszerzenia ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem, dodatkowych urlopów, zmian w umowach o pracę na okres próbny, informacji o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w działach kadr i płac, specjalistów w działach HR, menadżerów działów personalnych, dla księgowych.

PROGRAM:

1.      Zmiany w urlopach rodzicielskich.

2.      Urlop ojcowski.

3.      Urlop opiekuńczy.

4.      Zwolnienie od pracy z nagłych powodów.

5.      Elastyczna organizacja pracy.

6.      Umowa na okres próbny.

7.      Informacja o warunkach zatrudnienia.

Prowadzący: Aneta Domalewska-
– absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dysponuje uprawnieniami pedagogicznymi do nauczania przedmiotów zawodowych. Posiada ponad 19-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu działem HR i administracji, dzięki czemu udaje jej się z powodzeniem łączyć teorię z praktyką biznesową. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie pracy, kadrach i płacach. Od lat prowadzi kursy, szkolenia i wykłady, przeprowadza audyty dokumentów kadrowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka wielu opracowań m.in. „Organizacja działu kadr i płac”, „Specjalista ds. kadr i płac” i innych. Praktyk stykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i ciekawy sposób przekazać swoją bogatą wiedzę innym. 

26.04.2023r. w godz. 8:00 – 9.00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi 

*150zł netto/osobę

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.