Nowelizacja Kodeksu Pracy – wybrane wzory dokumentów

Celem szkolenia jest prawidłowe zredagowanie treści wniosków i informacji, które będą obowiązywały w związku ze zmianą Kodeksu pracy.
Szkolenie przeznaczone jest do pracowników działów kadr, kadr i płac, HR Bussines Partnerów, przedstawicieli firm świadczących usługi kadrowo-płacowe.

Program szkolenia:

1.      Wzór aneksu do umowy o pracę na okres próbny.

2.      Wzór informacji o zmianie adresu pracodawcy.

3.      Wzór informacji o warunkach zatrudnienia wskazanych w art. 29 § 3 kodeksu pracy.

4.      Wzór informacji o warunkach zatrudnienia w przypadku pracy zdalnej.

5.      Wzór informacji o warunkach zatrudnienia pracownika delegowanego – art. 291 § 2 kodeksu pracy.

6.      Wzór wniosku pracownika wychowującego dziecko, do ukończenia przez nie 8 roku życia, o zastosowanie do niego elastycznej organizacji pracy.

7.      Wzór informacji dla pracowników o możliwości zatrudnienia w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy, możliwości awansu, wolnych stanowiskach pracy.

8.      Wzór wniosku pracownika o wskazanie przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę albo zastosowanie działania mającego równoważny skutek do rozwiązania umowy o pracę – art. 294 § 3 KP.

9.      Wniosek o udzielenie zwolnienia z powodu działania siły wyższej.

10.  Wniosek o urlop opiekuńczy.

Prowadzący: Aneta Domalewska-
– absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Dysponuje uprawnieniami pedagogicznymi do nauczania przedmiotów zawodowych. Posiada ponad 19-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu działem HR i administracji, dzięki czemu udaje jej się z powodzeniem łączyć teorię z praktyką biznesową. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie pracy, kadrach i płacach. Od lat prowadzi kursy, szkolenia i wykłady, przeprowadza audyty dokumentów kadrowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. Autorka wielu opracowań m.in. „Organizacja działu kadr i płac”, „Specjalista ds. kadr i płac” i innych. Praktyk stykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i ciekawy sposób przekazać swoją bogatą wiedzę innym. 

26.03.2024r.

w godz. 11:00 – 12.00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi 

*200 zł netto /osobę

 

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.