Uczestnicy: dedykowane dla pracowników działów kadr i płac, kadry kierowniczej.

Celem jest przygotowanie pracodawcy na obowiązki, które pojawią się w drugiej połowie 2022 roku w związku z obowiązkiem wynikającym Dyrektywy WE „Work&Life Balance”, która ma być implementowana do polskiego prawa pracy do 1 sierpnia 2022 roku oraz wprowadzenia do przepisów Kodeksu pracy zdalnej oraz kontroli trzeźwości pracownika.

PROGRAM

1.      Work & Life Balance

1.1  Urlopy pracownicze

a)      Urlop rodzicielski

b)      Urlop opiekuńczy – założenia nowego uprawnienia dla pracowników

c)      Nowe zwolnienie od pracy – 2 dni zwolnienia ze względu na „siły wyższe”

1.2 Uprawnienia rodzicielskie

a)      Uprawnienia pracownika-rodzica mającego na wychowaniu dziecko do lat 8

– praca w godzinach nadliczbowych

– praca w porze nocnej

– delegowanie poza stałe miejsce pracy

b)      Elastyczna organizacja czasu pracy

– komu przysługuje?

– organizacja pracy przez pracodawcę

1.3. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

a) Umowa na okres próbna na nowych zasadach

– wpływ „zamiaru” pracodawcy na czas trwania umowy na okres próbny

b)      Uzasadnianie rozwiązania umowy o pracę na czas określony

– rozwiązanie umowy na czas określony po 1 sierpnia 2022 r

      1.4 Inne kwestie 

a)      Szkolenia finansowane przez pracodawcę a czas pracy

– kiedy szkolenie będzie zaliczane do czasu pracy po 1 sierpnia 2022 r

– jakie szkolenia zaliczane są do czasu pracy

1.5  Dokumentacja pracownicza po 1 sierpnia 2022 r

a)      Mieszana forma dokumentacji pracowniczej

b)      Elektronizacja wniosków pracowniczych

b)      Obowiązek uzasadniania odmownych odpowiedzi pracodawcy na wnioski pracowników

c)      Informacja o warunkach zatrudnienia na nowo

2.      Praca zdalna

a)      Praca zdalna w zuzp, regulaminie pracy lub umowie o pracę

b)      Rola związków zawodowych

c)      Porozumienie między pracodawcą a pracownikiem odnośnie miejsca pracy

d)     Kontrola w miejscu świadczenia pracy w ramach pracy zdalnej

e)      BHP przy pracy zdalnej – oświadczenie pracownika, ocena ryzyka zawodowego

f)       Wypadek przy pracy podczas pracy zdalnej

g)      Rodzicielstwo a praca zdalna

h)      Dokumentacja pracownicza właściwa dla pracy zdalnej.

3.      Kontrola trzeźwości w miejscu pracy

a)      Dopuszczalność przesiewowej kontroli pracowników na obecność alkoholu w organizmie.

b)      Akty prawa wewnątrzzakładowego a kontrola trzeźwości

c)      Obowiązek informacyjny pracodawcy, dotyczący zarówno dotychczasowych, jak i nowozatrudnionych pracowników

d)     Dokumentowanie przebiegu badania.

e)      Obowiązki pracodawcy po stwierdzeniu spożywania przez pracownika alkoholu lub wykazania w trakcie kontroli stężenia alkoholu w organizmie ponad dopuszczalną normę

f)       Odpowiedzialność porządkowa pracownika z tyt. naruszeń przewidzianych w ustawie

g)      Kontrola trzeźwości osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy.

19.02.2024 w godz. 10.00-15.00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 380 zł netto

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.