I.    Sprawozdawczość zamówień publicznych

 1.    Definicja zamówienia publicznego – jak odróżnić zamówienia od innych wydatków – umowa, odpłatność, strony umowy, przedmiot umowy
 2.    Wzór sprawozdania – rozporządzenie
 3.    Zagadnienia techniczne – zasady wypełniania formularza
 4.    Zakres podmiotowy sprawozdania – kto sporządza sprawozdanie
 5.    Zakres przedmiotowy sprawozdania – co ujmujemy w sprawozdaniu
 6.    Zamówienia nieujmowane w sprawozdaniu
 7.    Zasady sporządzania sprawozdania
 a)    określenie wartości zamówienia
 b)    ustalenie terminu udzielenia zamówienia
 c)    ustalenie wartości umów – aneksy, zmiany wartości
 d)    umowy wieloletnie, umowy niezrealizowane
 e)    dotacje w sprawozdaniu
 f)    umowy dotyczące nieruchomości
 g)    zamówienia udzielane wspólnie
 8.    Przykłady wydatków ujmowanych w sprawozdaniu – najczęstsze problemy
 9.    Źródło danych do sprawozdania – rejestr zamówień
 10.    Odpowiedzialność za niesporządzenie sprawozdania

 II.    Planowanie zamówień publicznych – podstawa prawidłowego podziału na zamówienia do 130000 zł i od 130000 zł

 1.    Ustalenie wartości zamówieniach – nowe sposoby szacowania
 a)    zasady szacowania wartości zamówień – jak unikać błędów
 b)    zamówienia na roboty budowlane
 c)    zamówienia na usługi i dostawy powtarzające się okresowo i realizowane sukcesywnie
 d)    zamówienia udzielane w częściach – zakaz dzielenia i nakaz łączenia
 e)    zamówienia długotrwałe – umowy wieloletnie
 f)    zamówienia niejednorodne
 2.    Szacowanie wartości na przykładach – najczęściej popełniane błędy
 3.    Plan zamówień (postępowań) – sposób planowania pracy
 a)    podstawy prawne sporządzania planu
 b)    znaczenie, funkcje planu, zakres, pożądana zawartość planu
 c)    plan zamówień a plan finansowy jednostki
 4.    Zamówienia nieplanowane

 III.    Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – skutki błędów

 1.    Nieprawidłowe oszacowanie wartości
 2.    Udzielenie zamówienia niewłaściwemu wykonawcy
 3.    Nieuprawnione łączenie lub dzielenie zamówień
 4.    Niewykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej
 5.    Inne błędy związane z udzielaniem zamówień

 IV.    Pytania do prowadzącego

Prowadzący: Prawnik. Wieloletni pracownik samorządowy, w tym w dziale audytu i kontroli. Specjalista w zakresie systemów zarządzania, prawa pracy, zamówień publicznych. Praktyk w kontroli działalności jednostek sektora finansów publicznych. Przeprowadził szereg audytów dokumentacji kontroli zarządczej. Posiada doświadczenie w sporządzaniu i weryfikacji procedur wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych w ramach systemu kontroli zarządczej.

Szkolenia prowadzi w oparciu o liczne przykłady z praktyki. Ważnym elementem szkoleń jest rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy eksperckiej, licznymi ćwiczeniami oraz przyjazną atmosferą sprzyjającą przyswajaniu wiedzy. Atutem szkoleń jest również możliwość uzyskania wzorców dokumentów z zakresu omawianej tematyki

ZAPYTAJ O TERMIN

 

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby 395 zł netto

*2 osób 380 zł netto/osoba

*3 osób 370 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.