Program:

1.      Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia wysokości i pobrania jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – procedura, postanowienia i decyzje administracyjne w toku postępowania.

2.      Renta planistyczna przy zmianie przeznaczenia i parametrów zabudowy.

3.      Zbycie jako przesłanka postępowania.

4.      Luka planistyczna, faktyczny i potencjalny sposób korzystania z nieruchomości, decyzje o warunkach zabudowy oraz pozwoleniu na budowę i inne akty administracyjne – problemy z ustaleniem stanu nieruchomości.

5.      Biegły oraz operat szacunkowy, jako główny dowód w postępowaniu – obowiązki organu.

6.      Postępowanie z urzędu i na wniosek a obowiązek zapłaty.

7.      Wymagalność i egzekucja zobowiązania.

8.      Opłata planistyczna a reforma planistyczna.

Prowadzący:  Tomasz Paweł Sadownik

Od kilkunastu lat pracownik Urzędu Miejskiego w Gliwicach, Kierownik Referatu Lokalizacji w Wydziale Planowania Przestrzennego. Prowadził wykłady i seminaria dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Do głównych tematów działania należą: opłata planistyczna, roszczenia odszkodowawcze, decyzje wz i licp, postępowania z zakresu tzw. policji planistycznej, ocena zgodności wstępnych projektów podziałów nieruchomości. Wieloletni wykładowca akademicki.

10.10.2022 w godz. 9:00-13:00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby- 360 zł netto

*2 osób i więcej- 340 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.