Program:

    1. Zasady organizacji PPP w placówkach oświatowych

    2. Zintegrowane działania nauczycieli

    3. Zadania specjalistów

    4. Zagrożenia skuteczności udzielanej pomocy

    5. Formy PPP

    6. Czas trwania zajęć z PPP

    7. Diagnoza- narzędzia diagnozy

   8. Dokumentowanie PPP

    9. Dostosowanie wymagań

    10. Zindywidualizowane oddziaływania

    11. Indywidualizacja pracy w szkole

    12. Ocena efektywności PPP

Prowadzący:  Agata Markiewicz

dyrektor niepublicznej szkoły podstawowej, neurologopeda,  specjalista – szkoleniowiec w zakresie zarzadzania oświatą, pedagogiki specjalnej, logopedii i neurologopedii, wykładowca szkoły wyższej.

21.10.2022 w godz. 9.00-13.00

Szczegóły szkolenia oraz logowania zostaną Państwu przedstawione po dokonaniu zgłoszenia. Najpóźniej na dwa dni przed planowanym szkoleniem online.

Na 2-3 dni przed samym szkoleniem będziemy się z Państwem kontaktowali telefonicznie Jeżeli nie będzie kontaktu z naszej firmy to na 1 dzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z Państwa strony

Całkowity koszt uczestnictwa wynosi w przypadku zgłoszenia:

*1 osoby- 340 zł netto

*2 osób i więcej- 320 zł netto/osoba

Do podanych cen nie doliczamy podatku VAT w przypadku podpisania oświadczenia znajdującego się w karcie zgłoszeniowej.