Oświata

OŚWIATA

· Postępowanie administracyjne w szkole i placówce oświatowej.

· Decyzje administracyjne dyrektora szkoły, terminy, doręczenia, prowadzenie spraw administracyjnych.

· Prowadzenie kadr w szkołach i placówkach oświatowych.

· Zastosowanie w praktyce przepisów prawa pracy i prawa oświatowego. Dokumentacja pracownicza.   Świadczenia kompensacyjne i uprawnienia emerytalne pracowników oświaty.

· Profesjonalny sekretariat w placówkach oświatowych

· Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły w warunkach pracy zdalnej lub hybrydowej. Kontrola, wspomaganie,   monitorowanie i ewaluacja z wykorzystaniem pracy zdalnej .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego   sprawowanego w okresie pandemii.

· Kompleksowa dokumentacja Szkoły i Placówki Oświatowej jako zakładu pracy. Katalog dokumentów   dyrektora Szkoły.

· Obowiązki dyrektora Szkoły w zakresie prawa pracy, prawa oświatowego i administracyjnego. Kompleksowa   dokumentacja dyrektora szkoły.

· Awans zawodowy nauczyciela Krok po kroku. Wzory dokumentów nauczyciela i dyrektora

· Nowelizacja Statutu i innych dokumentów szkoły/przedszkola.